VËRTETIM PËR HYRJE-DALJET NË SHQIPËRI

Albanian

Ky vërtetim mundëson të dhënat për hyrjet dhe daljet tuaja nga Republika e Shqipërisë për një periudhë të caktuar, kur një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet vendase. Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9775
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Kopje dokumenti identifikimi shqiptar (pasaportë ose kartë identiteti);
  2. Dokument mbështetës që të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit (p.sh. kopje të dokumentit të autoritetit kanadez ku kërkohet pajisja me këtë vërtetim);
  3. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  4. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00