Konsull i Përgjithshëm

Curriculum Vitae e Studiorum (e permbledhur)

 

Arjan VASJARI:Konsull i Pergjithshem

 

Titulli AKADEMIK : Prof.Asoc.Dr

 

Arjan VASJARI ka qene profesor i lendes “E Drejta Kushtetuese” ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te TIRANES.

Ka perfunduar studimet e larta ne ITALI,Fakulteti i Drejtesise,Universiteti i BARIT(2007).

Ne vitin 2011 ka fituar graden PhD ne ITALI,Universiteti i BOLONJES.

Ne vitin 2016 ka marre titullin akademik Prof.Asoc.Dr. ne Fakultetin e Drejtesise,Universiteti i TIRANES.

Ne vitin 1990,ka perfunduar studimet e larta ne Akademine e Arteve,TIRANE.

Ka qene Drejtor per Marredheniet me Publikun ne PD deri ne vitin 2006. Me pas ka qene konsull,ne Konsullaten e Pergjithshme te Shqiperise ne BARI,ITALI, deri ne shkurt 2009.

Ne vitin 2009 e ne vijim ka qene pedagog ne Universitetin Europian te TIRANES. Ne 2014 ka qene lektor ne Shkollen Doktorale,Universiteti AAB,PRISHTINE,KOSOVE.

Qe prej vitit 2018 eshte Profesor i ftuar ne nivelin Master Shkencor ne Te Drejten Nderkombetare per lendet “ E Drejta Diplomatike dhe Konsullore” dhe “Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut” prane Universitetit “Ismail Qemali”,VLORE.

Ne vitin 2018 ka qene trainer ne Shkollen e Magjistratures per temen “Gjykatesi dhe prokurori i medias”.

Ka qene anetar-ekspert i Komitetit Keshillimor te Ceshtjeve Strategjike prane Ministrise se Drejtesise.

Bashkepuntor ne ekspertize per ceshtjet e ligjit dhe shtetit te se drejtes me organizata nderkombetare.

Analist per ceshtje politike ,kushtetuese dhe ligjore ne mediat kryesore vizive dhe ato te shkruara.

 

Spektri i interesave profesionale dhe akademiko-kerkimore rrok fushat e te drejtes kushtetuese,te drejtes diplomatike dhe konsullore,te drejtes publike,filozofise te se

drejtes etj. Posacerisht,konstitucionalizmi,pozicioni i te drejtes diplomatike dhe konsullore brenda rendit juridik nderkombetar,intepretimi juridik,analiza filozofiko-juridike te teorive juridike bashkekohore,teorite mbi te mirat kushtetuese,parlamentarizmi,te ashtuquajturat “te drejtat moderne te njeriut” etj.

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel/ Fax

Nr. cel: 0039/0808976960

Nr. i emergjencës: 0039/ 3477824384

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

Për komunikim me qytetarët: konsullore.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00