Shërbimet Konsullore Online

Platforma 'SHKO' (Shërbimet Konsullore Online) e Ministrisë së Punëve të Jashtme ofron procedura të automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore. Për më gjerë, mund të hyni në faqen web vijuese: http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online-2-copy/

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel/ Fax

Nr. cel: 0039/0808976960

Nr. i emergjencës: 0039/ 3477824384

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

Për komunikim me qytetarët: konsullore.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00