Shperndahen 170 tekstet e mesimit te gjuhes shqipe

140 fëmijë fillojnë mësimin e gjuhës shqipe rajonin e Puglias, kuadër projektve dy shoqatave mjaft aktive shqiptare "Luigj Gurakuqidhe“Arbëria”. Gjatë kësaj jave u dhe shpërndarja e 170 teksteve gjuhës shqipe.

Konkretisht Bari, KomunatNoicattaro, Altamura, Molfetta dhe Komunën  Martina Franca janë gati katër klasa ku vogëlushëve shqiptarë iu krijua mundësia mësojnë gjuhën shqipe.

Këto projekte u mundësuan falë bashkëpunimit me Komunat respektive italiane për vënien dispozicion ambjenteve klasave dhe Ministrisё Arsimit dhe Kulturёs cilat mundësuan pajisjen me tekstet shqipe.

I ftojmë gjitha shoqatat italo-shqiptare apo interesuarit e tjerë kontaktojnë me Konsullatën shqiptare Bari dhe paraqesin projektet e tyre për mundësuar pajisjen gjithashtu me tekstet e gjuhës shqipe, pasi Konsullata shqiptare ne Bari është gatshme mbledhë kërkesat tuaja për t’ia paraqitur ato Ministrisë Arsimit Tiranë për mundësimin me librat.

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel/ Fax

Nr. cel: 0039/0808976960

Nr. i emergjencës: 0039/ 3477824384

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

Për komunikim me qytetarët: konsullore.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00