DEKLARATE VLERE PER DIPLOMAT

Prane Konsullates eshte e mundshme te behet nje Deklarate Vlere per dipllomen e leshuar nga autoritetet shqiptare. Kjo Deklarate Vlere shpreh vleren e dipllomes shqiptare sipas standarteve italiane.

Per leshimin e ketij dokumenti eshte e nevojshme qe diplloma origjinale te jete e vulosur nga Ministria Shqiptare e Arsimit, e te dergohet ne Konsullate nepermjet Sherbimit Postar.

Njohja e diplomes universitare italiane ne Shqiperi

Shtetasit shqiptare qe kane perfunduar studimet universitare ne Itali dhe qe duan qe ky titull t’i njihet edhe ne Shqiperi, duhet te legalizojne me vulen "APOSTILLE"  vertetimin e dipllomimit me listen e provimeve te kryera gjate karrieres se tyre universitareVertetimi i siperpermendur mund te terhiqet nga sekretaria e universitetit dhe  duhet legalizuar nga prefektura perkatese ne Itali.

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+393806411884

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00