LEGALIZIMI I DOKUMENTAVE

datën 26 Maj 2011 ka hyre fuqi ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë Konventa Ndërkombëtare e Hagës për Heqjen e Leglizimit Dokumentave Huaja. Duke filluar nga kjo datë gjitha dokumentat zyrtare merren pranë autoriteteve përkatëse italiane për t'u përdorur Shqipëri duhet legalizohen me "APOSTILLE" pranë zyrave legalizimit prefekturave dhe prokurorive italiane. Pra nuk eshte me i nevojshem legalizimi i dokumentave nga Zyrat Konsullore ne Milano, Rome apo Bari.

Legalizimi i dokumentave italiane me vulen "APOSTILLE"  i ben ato te vleshme per institucionet brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Cdo dokument, para se te dërgohet Shqipëri duhet te jete i legalizuar me "APOSTILLE" nga prefektura perkatese e provincave italiane. Nese dokumenti eshte leshuar nga Gjykata apo nje noter, atehere duhet te legalizohet nga gjykata perkatese italiane. Ky legalizim duhet te kete vulen "APOSTILLE" leshuar Prokuroritë e Përgjithshme territoriale Republikes Italiane.

Legalizimi i dokumentave shqiptare  duhet bere me vulën "APOSTILLE" pranë Ministrisë Punëve Jashtme shqiptare per te qene te vlefshme ne Itali

Për çdo sqarim mëtejshëm zyrat tona konsullore mbeten dispozicion.

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+393806411884

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00