Articles

Raste vdekjesh

Albanian

Në raste vdekjesh Konsullata ndihmon në përgatitjen e procedurave për transportimin e trupit të të ndjerit për nëatdhe, por nuk merr përsipër transportin dhe shpenzimet.

 

Për transportin e trupit të të ndjerit për në atdhe, firma e transportit duhet të jetë e pajisur patjetër me një “Leje kalimi të trupit”, i cili përgatitet në Konsullatë.

 

Lindjet

Albanian

REGJISTRIMI I FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI

 

INFORMACION

 

KENI DY MËNYRA PËR TË BËRË REGJISTRIMIN E FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI.

 

MËNYRA E PARË -Regjistrimi nga prindërit ose personi i autorizuar

Ju mund ta bëni vetë regjistrimit e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri ose nëpërmjet një personi të autorizuar nga ana juaj në Shqipëri.

Për këtë procedurë duhet të ndiqni hapat si vijon:

Lënia e shtetësisë

Albanian

Lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me dekret të Presidentit të Republikës, ndërsa përpunimi i kërkesës për lënien e shtetësisë bëhet nga Ministria e Brendshme.

Shtetasi që dëshiron të heqë dorë nga shtetësia shqiptare duhet detyrimisht të ketë siguruar më parë premtimin e shtetësisë gjermane.

Martesat

Albanian
DOKUMENTAT PËR MARTESË/ DOKUMENTAT PËR SHPALLJE MARTESE/“TËRHEQJA E ÇERTIFIKATË PËR LIDHJE MARTESE“ (EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS)
 
INFORMACION
 
Shtetasi mund të kryej martesën pranë: 
Zyrës së Gjendjes Civile në Shqipëri; 
 
Zyrës së Gjendjes Civile në Gjermani (Standesamt);
 
Zyrës në Përfaqësinë Diplomatike (Ambasadë ose Konsullatë).
 
Për procedurën e martesës pranë këtyre 3 (tre) zyrave, shtetasi duhet të paraqesi:

Pages

Adresse


General Consulate of the Republic of Albania
München / Deutschland
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
09:00-14:00