Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë

Në lidhje me Deklarimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ju informojmë se:
Shërbimi elektronik “Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” ju mundëson shtetasve shqiptarë të cilët janë me vendbanim të përhershëm jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të kryejnë vetëdeklarimin e adresës së banimit me të dhënat e sakta në shtetin ku ata jetojnë. Formulari i vetëdeklarimit elektronik mund të plotësohet nga shtetasit për deklarimin e adresës së tyre personale, ose dhe për anëtarët e të njëjtës familje, në rastin kur ata jetojnë në të njëjtin vendbanim me deklaruesin.
Lutemi të ndiqni udhëzimin sipas procedurave në www.e-albania.al 
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12575
dhe të Videos në Facebook-un e Konsullatës.
https://de-de.facebook.com/AlbaniainMunich/videos/1008588482968264/

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00