Konsulli

JETESHKRIM

INFORMACION PERSONAL

 

Emër Mbiemër
Arten Hanku

Adresa
Konsullata e Përgjithshme e RSH

Albert- Schweitzer -Str.62, 81735 München/Deutschland.

 
Telefon
+49 (0) 89 92284522

Nr. Emergjences Konsullata
+49 15237913997
 
Fax
+49 (0) 89 92284523

Nënshtetësia
Shqiptare

Ditëlindja
01.05.1968

Profesioni:
Diplomat

Grada Diplomatike Personale
Konsull I Përgjithshëm

 

EKSPERIENCA E PUNES

Data
17.10.2016 dhe në vijim

Vendi i Punës ose Pozicioni
Konsullata e Përgjithshme e RSH në Mynih / Gjermani, Konsull i Përgjithshëm
 
Data
15.01.2013 – 16.10.2016

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ambasada e RSH Austri, Diplomat – Ministër Këshilltar
(Gjatë periudhës 15 Nëntor 2013 – 15 shkurt 2014, I Ngarkuar me Punë A.I
 

Data
08.06.2012 - 14.01.2013

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria e Arkiv – Dokumentacionit, Drejtor

Data
15.12.2010 – 07.06.2012

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Sekretarisë, Ndërlidhjes dhe Shifrës, Drejtor

Data
18.05.2009 – 14.12.2010

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Sekretarisë, Ndërlidhjes dhe Shifrës, Përgjegjës i Sektorit të Shifrës

Data
10.10.2008 – 17.05.2009
Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Europës, Specialist

Data
07.08.2007 – 09.10.2008
Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Konsullore, Specialist

Data
24.04.2003 – 06.08.2007

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ambasada e RSH Austri, Diplomat – Sekretar i Dytë

Data
15.09.2002 – 23.04.2003

Vendi i Punës ose Pozicioni
Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Amerikave, Specialist

FORMIMI AKADEMIK DHE TRAJNIMET

Data
Shtator 2010 – Gusht 2012

Titulli i Kualifikimit
Master për Diplomaci

Institucioni
Universiteti Tiranës – Instituti i Studimeve Europiane

Data
Nëntor 2011 – Dhjetor 2011

Titulli i Kualifikimit
Kurs Kualifikimi për zyrtarët e punëve të jashtme në Pekin

Institucioni
Ministria e Punëve të Jashtme e R.P. Kinës

Data
Tetor 2008 - Dhjetor 2008

Titulli i Kualifikimit
Kursi 46 për diplomatët e huaj në Nju Delhi

Institucioni
Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë

 

 

 

NJOHURI DHE KOMPETENCA PERSONALE 

Gjuha e Nënës:

 

Shqip

Gjuhë të tjera:

        

            Anglisht, Gjermanisht, Italisht

 

Vetevleresim

 

Të Kuptuarit

Të Folurit

Të Shkruarit

 European level (***)

 

Dëgjim

Lexim

Komunikim

Prodhim

 

Anglisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

Gjermanisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

Italisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

                  

Aftësi dhe Kompetenca Sociale                        - Ka punuar si koordinator socialpranë Kryqit të Kuq Shqiptar në vitet 1998 - 2001

Njohuri dhe Kompetenca Kompjuterike         - Përdorim I Kompjuterit,  Shumë Mirë

Njohuri dhe Kompetenca Artistike                   - Ka kryer Institutin e Lartë të Arteve Tiranë në vitet 1986-1990  dhe

                                                                                 është  Diplomuar si Regjisor

Njohuri dhe Kompetenca të Tjera                    - Ka kryer Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës në

                                                                                  vitet 1997 – 2002 (me korespondencë) dhe  është  Diplomuar si Jurist

 

 

 
 

             

 

 

 

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00