Lindjet

REGJISTRIMI I FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI

 

INFORMACION

 

KENI DY MËNYRA PËR TË BËRË REGJISTRIMIN E FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI.

 

MËNYRA E PARË -Regjistrimi nga prindërit ose personi i autorizuar

Ju mund ta bëni vetë regjistrimit e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri ose nëpërmjet një personi të autorizuar nga ana juaj në Shqipëri.

Për këtë procedurë duhet të ndiqni hapat si vijon:

1- çertifikatë origjinale të lindjes së fëmijës (në gjuhën gjermane), duhet ta pajisni me Vulë Apostile (ApostileStempel), e cila merret pranë autoriteteve gjermane Regierungspräsidium ose Bezirksregierung ose Polizeipräsidium në Landin e Gjermanisë ku banoni) (shikoni modelin e vulës apostile më poshtë);

2- kopjen e dokumentit të identifikimi të prindërve (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare)

 

 • Njëri nga prindërit ose personi i autorizuar nga ana juaj duhet të depozitoi në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri “çertifikatën origjinal të lindjes”, me vulë apostille dhe të përkthyer nga një përkthyes zyrtar nëShqipëri (përkthimi i bërë në gjermani nuk është i vlefshëm).

 

Personi i autorizuar nga ana juaj duhet të jetë i pajisur me prokurë të posaçme, të cilën e bëni si vijon:

 

a-Pranë një noteri gjerman (Vollmacht). Pastaj prokurën e bërë tek noteri duhet ta pajisni me vulë apostile (ApostilleStempel), e cila merret në Landsgericht (ose pranë Gjykatës ku noteri gjerman, i cili ka përpiluar prokurën, ka depozituar fimën dhe vulën e tij);

 

b-Pranë Përfaqësisë Diplomatike duke bërë aplikimin tek www.e-albania.al, në linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9783

 

 • Prokura e bërë në Përfaqësinë Diplomatike nuk ka nevojë për vulën apostile. Për të bërë prokurën kërkohet prezenca e shtetasit/ve në Përfaqësinë diplomatike, sipas takimit të caktuar pas aplikimit, për të firmosur prokurën.

 

MËNYRA E DYTË - Regjistrimi nëpërmjet Konsullatës

Ju mund të bëni, nëpërmjet Përfaqësisë Diplomatike, regjistrimin e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri. Për këtë nevojitet sa vijon:

Duhet të bëni “Aplikimi për regjistrim fëmije”

KLIKO Webseite        www.e-albania.al

 • Fillo Procedurën   “REGJISTROHU”
 • Më pas shtyp butonin “HYR” dhe zgjidhni mënyrën e identifikimit – klikoni tek ikona “Qytetar”
 • Kliko tek rubrika “SHËRBIMET KONSULLORE ONLINE”
 • Kliko tek “Aplikimi për regjistrim fëmije
 •  Shtypni butonin “përdor” dhe plotësoni formularin e aplikimit. Pasi të keni kryer aplikimin do t’ju kontaktoj Konsulli me email për t’ju caktuar datën e takimit apo për t’ju sqaruar mëtej.

Linku direkt i aplikimit

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767

 

 

 

Po ashtu, duhet të bëni edhe “Aplikim për përkthim dokumenti”

KLIKO Webseite        www.e-albania.al

 • Fillo Procedurën   “REGJISTROHU”
 • Më pas shtyp butonin “HYR” dhe zgjidhni mënyrën e identifikimit – klikoni tek ikona “Qytetar”
 • Kliko tek rubrika “SHËRBIMET KONSULLORE ONLINE”
 • Kliko tek “Aplikimi për përkthim dokumenti
 •  Shtypni butonin “përdor” dhe plotësoni formularin e aplikimit. Pasi të keni kryer aplikimin do t’ju kontaktoj Konsulli me email për t’ju caktuar datën e takimit apo për t’ju sqaruar mëtej.

Linku direkt i aplikimit

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9774

 

PASTAJ DUHET TË NDIQNI HAPAT SI VIJON:

Dërgoni me postë në Konsullatë:

1- çertifikatën origjinale të lindjes së fëmijës (në gjuhën gjermane), e cila duhet pajisur me parë me Vulë Apostile (ApostileStempel), e cila merret pranë autoriteteve gjermane Regierungspräsidium ose Bezirksregierung ose Polizeipräsidium në Landin e Gjermanisë ku banoni) (shikoni modelin e vulës apostile më poshtë);

2- kopjen e dokumentit të identifikimi të prindërve (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare);

3- letër e shkruar me dorë ose në kompjuter, ku të theksoni se kërkoni regjistrimin e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri;

4-faturën e pagesës 20€ (shihni llogarinë më poshtë)

Pagesa 20 euro është kostoja e përkthimit të “çertifikatës së lindjes” (vërtetim/ (vërtetim/çertifikim përkthimi). Këtë pagesë duhet ta kryeni në llogarinë si vijon:

 

ALBANISCHES GENERALKONSULAT

IBAN: DE20701500001004495725

BIC: SSKMDEMMXXX

Verwendungszweck: (emër/mbiemër-përkthim certifikate)

 

Shënim:

 • Praktika për regjistrimin e fëmijës nëpërmjet Konsullatës kërkon rreth 3 muaj.
 • Konsullata nuk mban përgjegjësi, në rast se dokumentacioni (çertifikata e lindjes) gjatë transportit me postë humbet apo dëmtohet.

 

MODEL APOSTILE

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00