Rrjeti i Profesionistëve

Është një portal që synon të mbështesë të nxisë zhvillimin e Shqipërisë, duke ofruar një urë lidhëse për Diasporën, me qëllimin për të mbledhur dhe shkëmbyer informacione dhe përfshirjen e ekspertizës së anëtarëve të këtyre komuniteteve në të  mirë të zhvillimit të vendit si dhe në drejtim të gjenerimit të ideve dhe nismave  me  përfitim   të   përbashkët  për  anëtaret   e   këtyre komuniteteve.
Platforma Rrjeti i Profesionisteve  i ofron përdoruesve  profesionistë shqiptare në Diaspore mundësi informimi, bashkëpunimi, punësimi dhe investimi
BEHU PJESE E RRJETIT

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00