Diversiteti kulturor - Vëmendje ndaj diasporës shqiptare

datën 23 mars, u zhvillua vizitë qytetin Novo Mesto, ku ndër tjera mund veçohet takimi dhe bashkëbisedimi me mësuesit dhe nxënësit me origjinë shqiptare ndjekin studimet shkollat e këtij qyteti. Vizita u realizua me kërkesë shkollës Bršljin para disa muajsh. Shqetësimi i shkollës ishte se si mund integroheshin mirë fëmijët shqiptarë sistemin shkollor slloven. përgjigje kërkesës, ambasadori Pëllumb Qazimi u prit takim nga drejtorja e shkollës Darja Brezovar dhe pas u zhvillua bashkëbisedim miqësor dhe përmbajtësor me mësuesit dhe nxënësit shqiptarë kësaj shkolle. Shkollës iu dhuruan tekste mësimit gjuhës shqipe, tekste matematikës, fjalor sllovenisht-shqip dhe materiale promovuese turizmit shqiptar. Tërheq vëmendjen interesimi i shkollës për gjetjen e rrugëve sa efikase për integrimin e fëmijëve shqiptarë dhe përdorimin edhe teksteve shqip për lehtësuar këtë integrim. Respekti ndaj diversitetit kulturor e gjuhësor dhe respekti ndaj tjetrit vlerësohet si nevojë dhe domosdoshmëri sistemin arsimor slloven. Vizita ishte përgjigje kësaj fryme. Nxënësit shqiptarë komunikuan gjuhën sllovene dhe shqipe dhe u bënë pjesë aktive e bashkëbisedimit, duke treguar interes e dëshirë për tekstet gjuhën shqipe iu dhuruan shkollës.

Ambasada do vijojë kontaktet këtë qytet, për lehtësuar e mundësuar integrimin sa mirë fëmijëve shqiptarë sistemin arsimor slloven.

Shkolla Bršljin, Novo Mesto për këtë vizitë rrjetet sociale ka shpërndarë gjuhën sllovene tekstin e mëposhtëm:

"Diversiteti na bashkon

Shkollën Bršljin sot e ka vizituar Sh.T. Z. Pëllumb Qazimi, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, në Slloveni. Me mirësi i është përgjigjur kërkesës sonë dhe vet ai na solli tekstet shkollore, që përdoren nga shkolla fillore shqipe, të cilat do të ndihmojnë si urë komunikimi të ndërsjelltë. Shkolla fillore Bršljin është shkollë ndërkulturore që nga fillimi i saj 45 vjet më parë. Ne jemi krenarë për shumëllojshmërinë e përbërjes etnike, gjuhësore, kulturore dhe fetare të nxënësve tanë dhe prindërve të tyre. Pikërisht kjo botë e gjallë na bashkon, në të njëjtën kohë duke zgjeruar botën dhe njohuritë e diversitetit të jetës tonë. Ne jemi një botë në miniaturë, ku çdo ditë dëshmon se sa bukur është të jetosh dhe të punosh së bashku, edhe pse vijmë nga mjedise të ndryshme.

Migrimi është pjesë e historisë evropiane. Shkaqet e migrimit janë krejtësisht të ndryshme. Fëmijët migrimin e përjetojnë si ndryshim të madh dhe kompleks, shumë e vuajnë si tronditje kulturore. Nga vendi i origjinës përshëndeten nga të dashurit e tyre, të afërmit, shokët e klasës dhe miqtë. Në vend zhvendosjet përballen me një sistem të ri shkollor, me një mjedis të ri gjuhësor, kulturë të ndryshme dhe disa rregulla të reja, shpesh me një paragjykim ndaj tyre. Edukimi dhe trajnimi për zbatimin e suksesshëm të integrimit të fëmijëve të emigrantëve janë faktorë të rëndësishëm që kontribuojnë në mënyrë më efektive për sigurimin e mundësive të barabarta për zhvillimin e suksesshëm personal dhe përfshirjen në punën dhe jetën sociale. Është shumë e rëndësishme që procesi i integrimit të jetë i planifikuar me kujdes dhe fëmijëve t'ju mundësojë integrimin, i cili do të jetë si mbështetje në mësimin e një gjuhe të re, për kuptimin e ngjashmërive dhe dallimeve ndërmjet kulturave të familjeve. Më tej, kjo do të ndihmojë përshtatjen me një mjedis të ri dhe për kapërcimin e ndonjë ndryshimi në programet arsimore që fëmijët e emigrantëve përballen në Slloveni.

Ne jemi kënaqur mesin tonë shkollën fillore Bršljin Novo Mesto pritëm Shkëlqesinë e Tij, Z Pëllumb Qazimi. Ai na dha materiale gjuhën shqipe, cilat do ndihmojnë nxënësit tanë kalimin e barrierave gjuhës dhe përvetësimin e përmbajtjes edukative. Gjuha amtare luan një rol veçantë dhe ne duhet dimë se është gjithashtu e nevojshme lejojmë fëmijët e emigrantëve komunikojnë gjuhën e tyre. shkollën fillore Bršljin jemi vetëdijshëm se njohja e kulturës tjetrit çliron nga paragjykimet dhe vështirësitë e ndryshme. Pra, ne kështu ndërtojmë një botë miqësore për njerëzit, e dinë se çdo kulturë është e pasur dhe se diversiteti na bashkon."

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=977469328974200&id=713...

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00