Takim në Lubjanë i ekspertëve sllovenë dhe shqiptarë të zhvillimit urban

datën 31 mars me ftesë Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Sllovenisë ishin për vizitë Lubjanë ekspertë Ministrisë Zhvillimit Urban Shqipërisë. Gjatë takimeve zhvilluara, ekspertët shkëmbyen përvoja dhe ekspertizë lidhur me zhvillimin urban, përgjegjësitë e dy ministrive si dhe institucioneve tjera fushës, si ato gjeodezisë, urbanizmit, por edhe për kontributin e universiteteve e pushtetit vendor këtë aspekt.

Palët ranë dakort për marrëveshjen e bashkëpunimit dypalësh fushën e zhvillimit urban, e cila pritet nënshkruhet shpejti. Tashmë, është vendosur bashkëpunim i qëndrueshëm ndërmjet dy vendeve fushën e zhvillimit urban.

Representatives and experts of the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia and of the Ministry of Urban Development of the Republic of Albania met in Ljubljana. Soon a bilateral cooperation agreement on urban development will be signed.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00