Konferencë ministeriale për punët e brendshme, në kuadrin e Procesit të Brdo-s

datat 18 dhe 19 shkurt, Brdo Sllovenisë u zhvillua konferenca ministeriale për punët e brendshme, kuadrin e Procesit Brdo-s. Konferenca u organizua me ftesë dhe nën drejtimin e ministres brendshme Sllovene Vesna Gyorkos Žnidar. Delegacioni shqiptar kryesohej nga zëvendës ministri i punëve brendshme Ilir Marko. Tema kryesore e konferencës ishte diskutimi nivelin politik dhe profesional i Iniciativës Kundër Terrorizmit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Lidhjet e afërta, komunikimi, bashkëpunimi dhe zgjidhjet e përbashkëta suksesëshme, u vlerësuan si faktorë përcaktues luftën kundër terrorizmit dhe ektremizmit dhunshëm Ballkanin Perëndimor.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00