Takim me Asociacionin Slloven të Guidave Turistike

datën 20 prill ambasadori Pëllumb Qazimi priti takim Sofija Mardjonović, përfaqësuese e Slovenian Professional Guides Association, Lubjanë. Kjo organizatë tashmë është e njohur me Shqipërinë, pasi vitin e kaluar ka organizuar tur studimor Shqipëri dhe ka vendosur kontakte me disa agjensi e operatorë turistikë shqiptarë. Gjatë muajit maj bashkëpunim me operator turistik Tiranë, rreth 40 turistë sllovenë do vizitojnë Tiranën dhe zona tjera Shqipërisë.

Gjatë takimit u shkëmbye informacion për bashkëpunimin e mëtejshëm, mundësitë turistike ofron Shqipëria, si mund shfrytëzohen këto mundësi dhe si mund përmirësohet bashkëpunimi ndërmjet agjensive e operatorëve turistikë dy vendeve. Temë e diskutuar ishte edhe organizmi i një takimi gjerë Lubjanë, ku para agjensive dhe operatorëve sllovenë prezantohet »Shqipëria si destinacion Turistik«.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00