Marrëveshjet dypalëshe

1.   Traktati për arbitrazhin, nënshkruar 22.10.1928, hyrë fuqi 12.02.1929.

2.   Traktati për pajtimin, nënshkruar 22.10.1928, hyrë fuqi 12.02.1929.

3.   Traktati mbi ekstradimin ndërmjet Mbretërisë Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara Amerikës, nënshkruar 1.03.1933, hyrë fuqi 14.11.1935.

4.   Konventë për shkëmbimin e urdhrave xhirimit, nënshkruar 18.07.1932, hyrë fuqi 1.10.1932.

5.   Marrëveshje lidhur me asistencën ekonomike dhe teknike, nënshkruar 10.06.1992, hyrë fuqi datën e nënshkrimit.

6.   Marrëveshje me shkëmbim notash lidhur me punësimin e familjarëve zyrtarëve qeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara Amerikës, data e nënshkrimit 30 gusht dhe 30 shtator 1993, hyrja fuqi 30.09.1993.

7.   Marrëveshje për bashkëpunimin dhe shkëmbimin e dhënave për hartat topografike, nautike, aeronautike dhe informacionin, dhënat digitale gjeodezike dhe gjeofizike lidhur me hartat, dhe materialet gjeodezike, nënshkruar 25.03.1994, hyrë fuqi 25.03.1994.

8.   Memorandum i mirëkuptimit lidhur me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, nënshkruar 15.03.1995, hyrë fuqi datën e nënshkrimit.

9.   Marrëveshje ekonomike dypalëshe midis Republikës Shqipërisë dhe  Qeverise Shteteve Bashkuara Amerikës, nënshkruar 10.06.1992, hyrë fuqi datën e nënshkrimit.

10.            Marrëveshje me shkëmbim notash për disa ndryshime “Marrëveshje ndërmjet Qeverisë Republikës Shqipërisë  dhe Qeverisë SHBA-së për zgjidhjen e disa pretendimeve, nënshkruar mars 10.03.1995, hyrë fuqi  18.04.1995. Ndryshimi  i saj është nënshkruar 18.11.2005 për SHBA dhe 27.04.2006 për palën tonë.

11.            Traktati ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së SHBA-së  lidhur me inkurajimin dhe mbrojtjen reciproke të investimit, nënshkruar më 11.01.1995, hyrë në fuqi më 4.1.1998.

12.            Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për programin e korpusit të paqes të SHBA në Shqipëri, nënshkruar më 22.07.2003, hyrë në fuqi më 9.10.2003.

13.            Marrëveshje për zbatimin e ligjit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nënshkruar më 10.1.2002.

14.            Karta e Adriatikut ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë dhe SHBA-së, nënshkruar më 2.5. 2003, hyrë në fuqi në datën e nënshkrimit.

15.            Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë  dhe  Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me dorëzimin e personave në Gjykatën Ndërkombëtare Penale, nënshkruar më 2.05. 2003, ligji nr. 9081, datë 19.06.2003 hyrë në fuqi 7.07.2003.

16.            Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkëpunimin në fushën e parandalimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë dhe forcimit të marrëdhënieve ushtarake dhe të mbrojtjes, nënshkruar më 12.05.2003, hyrë në fuqi në datën e nënshkrimit.

17.            Marrëveshje plotësuese ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e “Marrëveshjes mes shteteve palë në Traktatin e Atlantikut Verior dhe të Shteteve të tjera pjesëmarrëse në partneritetin për paqe në lidhje me statusin e forcave të tyre” mbi statusin e forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, nënshkruar më  datë 31.03.2004, hyrë në fuqi më 19.08.2004.

18.            Marrëveshje e transportit ajror ndërmjet Qeverisë Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nënshkruar më 24.09. 2003, hyrë në fuqi më 5.04.2004.

19.            Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurive të caktuara kulturore, nënshkruar më 12.07.2004, hyrë në fuqi më 2.11.2009.

20.            Marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së për shkatërrimin e sigurtë, pa rrezik dhe pa pasoja për mjedisin të armëve kimike, nënshkruar më 30.12.2004, hyrë në fuqi në datën e nënshkrimit.

21.            Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Korporatës Amerikane “Lockheed Martin”, “Për ndërtimin e Sistemit të Integruar të Vëzhgimit të Hapësirës Detare”, nënshkruar më 15.03.2005, ratifikuar me ligjin nr. 9384, datë 04.05.2005.

22.            Marrëveshje e grantit të objektivit strategjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së SHBA-së, për të luftuar korrupsionin, në kuadër të programit fillestar të vlerësimit të sfidës së mijëvjeçarit, nënshkruar më 3.04.2006, ratifikuar me ligjin nr. 9549, datë 1.6.2006.

23.            Marrëveshje granti i strategjive objektive ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luftuar korrupsionin (Faza II), nënshkruar më 29.09.2008, ratifikuar me ligjin nr. 10026, datë 11.12.2008 (USAID)

24.            Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nënshkruar më 26.06.2009, hyrë në fuqi në datën e nënshkrimit.

25.            Marrëveshje e ndihmës ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për qeverisjen me drejtësi dhe në mënyrë demokratike; investimin në njerëz dhe rritjen ekonomike, nënshkruar më 30.9.2010.

26.            Dokumenti i amendimit numër një të Marrëveshjes së ndihmës ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për qeverisjen me drejtësi dhe në mënyrë demokratike, investimin në njerëz dhe rritjen ekonomike, nënshkruar më 16.9.2011 për qeverinë e SHBA dhe më 19.9.2011 për qeverinë e RSH-së.

27.            Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit shqiptaro-amerikan për zhvillimin, nënshkruar më 7.06.2011, hyn në fuqi në datën e nënshkrimit.

28.            Dokumenti i amendimit numër dy i Marrëveshjes së ndihmës ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për qeverisjen me drejtësi dhe në mënyrë demokratike, investimin në njerëz dhe rritjen ekonomike, nënshkruar më 4.4.2012, miratuar me VKM nr. 789, datë 14.11.2012.

29.            Marrëveshje e ndihmës për objektiva zhvillimi ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, nënshkruar më 30.9.2013.

30.            Marrëveshja e Grantit për objektiva zhvillimi ndërmjet Qeverisë së SHBA-ve, që vepron nëpërmjet Agjencisë së SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Qeverisë Shqiptare “Për forcimin e shtetit të së drejtës dhe qeverisjes së mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse”.

31.            Amendimi numër katër i “Marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, nënshkruar më 29.12.2014.

Adresa

Ambasada ne Uashington
2100 S Street, NW
Washington DC 20008

Tel / Fax

Tel.: +1-202-223 4942
Fax: +1-202-628 7342
Numri i emergjencës: +1 347 241 4434

E-MAIL

embassy.washington@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 15:00