VËRTETIM I VERIFIKIMIT TË GJENDJES GJYQËSORE (DËSHMI PENALITETI)

Albanian

Ju mundëson shtetasve shqiptarë marrjen e vërtetimit në dy gjuhë: shqip dhe anglisht për përdorim në Kanada. Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12583
 
Shënim:Gjatë aplikimit, në rubrikën që ju kërkohet të ngarkoni autorizimin e konsullit, mjafton të ngarkoni një dokument identifikimi në mënyrë që platforma të pranoj të plotësuar këtë rubrikë dhe më pas të gjenerojë autorizimin, që ju duhet ta shkarkoni, printoni dhe firmosni.
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Kopje e dokumentit shqiptar të identifikimit (pasaportë ose kartë identiteti);
  2. Origjinalin e autorizimit të gjeneruar nga platforma, që duhet ta printoni dhe nënshkruani;
  3. Mandat pagesë (shih mënyrën e pagesës);
  4. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).    

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00