VETËDEKLARIMI PËR HUMBJEN/VJEDHJEN/DËMTIMIN/BLLOKIMIN E DOKUMENTEVE TË IDENTIFIKIMIT

Albanian

Ky aplikim ofrohet për shtetasit shqiptarë të cilët duan të deklarojnë humbjen, vjedhjen, bllokimin ose dëmtimin e dokumentit shqiptar të identifikimit (Pasaportë ose Kartë ID).
 
Deklarimi për humbjen apo vjedhjen e dokumenteve shqiptare të identitetit bëhet edhe pranë autoritetit kompetent vendas ku është është konstatuar humbja/vjedhja në Kanada.
 
Për të kryer vetëdeklarimin pranë Ambasadës ju duhet të aplikoni në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9780
 
Me marrjen e aplikimit online në e-albania.al dhe kryerjen e verifikimeve të nevojshme do të njoftoheni  për t’u paraqitur personalisht në Ambasadë.
 
Dokumentacioni që do të paraqesni në këtë rast është:

  1. Dokument identifikimi origjinal, si pasaportë ose kartë identitetit biometrike ose kopje të tyre;
  2. Çdo dokument tjetër me foto që dëshmon gjeneralitetet tuaja;
  3. Mandatpagesa (shih mënyrën e pagesës).

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00