PROKURA TË POSAÇME

Albanian

Lëshohen prokura të posaçme për veprime të thjeshta përfaqësimi dhe që nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen në thelb të të drejtave dhe detyrimeve të të përfaqësuarit.
 
Llojet e prokurave që lejohen dhe nuk lejohen të lëshohen nga Ambasada i gjeni të sqaruara në e-albania.al, në linkun e aplikimit, si më poshtë:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9783
 
Me marrjen e aplikimit online në e-albania.al dhe kryerjen e verifikimeve të nevojshme do të njoftoheni për t’u paraqitur personalisht në Ambasadë.
 
Nëse ardhja në Ambasadë nuk është e përshtashme, prokura hartohet pranë një noteri vendas dhe legalizohet që të jetë të vlefshme për përdorim në Shqipëri (shih legalizimin).

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00