Aplikimet për Pasaportë Biometrike

APLIKIMET PËR PASAPORTA BIOMETRIKE 

pranë

AMBASADËS R.SH.

 BRUKSEL

 

 

 

I-             Dokumentet duhet paraqiten:

Aplikim për herë parë:        Pasaporta e vjetër

                                                Çertifikata personale ose familjare

                                                Dokumente qëndrimi …..

                                                Provën e pagesës            

 

Ri-Aplikim   Bëhet rastet kur shtetasit kanë qenë pajisur një herë me dokumente biometrike (pasaportë dhe Letër-Njoftim). Paraqitja e dokumentacionit varet nga arsyeja.        

 

Arsyeja:       Humbje       Duhet ketë denoncimin polici, legalizuar (me

Apostille ose MPJ+Ambasada përkatëse për Belgjikën, Gjermaninë ose Spanjën) dhe përkthyer.

Zëvendësim për arsye tjera (ndryshim gjeneralitetesh, dëmtim fizik i dokumentit etj)

                                      Duhet vijë me dokumentin me vete.

 

Personat aplikojnë për herë parë duhet bëjnë patjetër edhe Letër-Njoftimin. Pra pagesa do kërkohet për dy dokumentet

 

Personat ri-aplikojnë vetëm për pasaportë duhet paraqesin domosdoshmërisht Letër-Njoftimin, bashkë me dokumentet e tjera, denoncim, provë pagese)

 

Letër-Njoftimi lëshohet për gjithë personat, cilët ditën e aplikimit, janë moshën 16 vjeç e lart.

 

II-           ÇmimetPasaporta:              170€

                        Letër-Njoftimi:        16€

 

III-         Nr. Llog. Bankare:     BE31 3630 2234 0655

     BICBBRUBEBB  (për pagesat bëhen nga

Jashtë Belgjikës)

 

 

Aplikimet për pasaporte bëhen vetëm nëpërmjet platformës Shërbimet Konsullore Online, në linkun e mëposhtëm:

https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=9512

Adresa

Ambasada Shqiptare
Avenue Louise 179,
1050 Bruxelles

Tel / Fax
 
Tel. + 32 2 640 14 22
 
Fax + 32 2 640 28 58 

Kontakt Urgjence

+32 48 54 01 237

Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence.

Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore

SHËRBIMI KONSULLOR

Aplikikm për Pasaporta dhe Karta ID e hënë, e martë dhe e mërkurë

10:00 - 14:00

Aplikime për shërbime të tjera:

e hënë-e premte:

10:00-14:00

* Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e pushimeve zyrtare shqiptare:

5 sht 2023, 28 nën 2023, 29 nën 2023, 8 dhj.2023, 25 dhj 2023