Shërbime të Ambasadës


SHËRBIMI KONSULLOR ONLINE

 

 
 

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.

Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

 

1. APLIKIM PËR ASISTENCË
0101-Asistencë e Përgjithshme
0102-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur
0103-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur

2. APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
0201-Shtetësi me Dhënie
0202-Shtetësi me Njohje
0203-Rifitim Shtetësie
0204-Lënie Shtetësie

3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI
Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

  • Athinë Selanik

  • Romë Milano
  • Londër Bruksel
  • Mynih Zyra Konsullore Nju Jork

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)
04-Leje Kalimi
0401-Leje Transport Trupi

5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE
0501-Regjistrim fëmije
0502-Çertifikatë Lindje**
0503-Regjistrim Martese
0504-Çertifikatë Martese**
0505-Regjistrim Vdekje
0506-Çertifikatë Vdekje*
0507-Çertifikatë Familjare*
0508-Lidhje Martese me shqiptar
0509-Lidhje Martese me të huaj
0510-Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)*

Shënim:
* Këto Çertifikata lëshohen vetëm në Përfaqësitë Diplomatike dhe Konsullore të SH-së të akredituara në Itali.

** Këto Çertifikata lëshohen në: Austri, Bullgari, Çeki, Hungari, Kosovë, Kroaci, Itali, Japoni,  Mal i Zi, Rumani, Sllovaki, Zvicër dhe Turqi.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Frederiksholms Kanal 4, st.tv. 1220
Copenhagen, Denmark

Tel / Fax

Tel. + 45/ 33917979
Fax. + 45/ 33917969
Nr. i emergjences
+45 91783183

E-MAIL

embassy.copenhagen@mfa.gov.al

Orari zyrtar

Nga e Hëna në të Premte
09:00 – 17:00