Shërbimi Konsullor Online (SHKO)

SHËRBIMI KONSULLOR ONLINE
http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/

 

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe digjitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore, duke ju kursyer kohën dhe paratë tuaja.
TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.
Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, i cili ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.
 
-Shërbimi Konsullor Online: http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/
-Llogaria bankare e Ambasadës shqiptare në Kopenhagen ku duhet të kryeni pagesat e tarifave për shërbimin e kërkuar: NORDEA BANK, REG No.2040 – Account: 8968 332 008 / Swift Code: NDEADKKK / IBAN: DK5420008968332008
 

 

1. APLIKIM PËR ASISTENCË
0101-Asistencë e Përgjithshme
0102-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur
0103-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur
2. APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
0201-Shtetësi me Dhënie
0202-Shtetësi me Njohje
0203-Rifitim Shtetësie
0204-Lënie Shtetësie
3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI
Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

  • Athinë Selanik
  • Romë Milano
  • Londër Bruksel
  • Mynih Zyra Konsullore Nju Jork

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)
04-Leje Kalimi
0401-Leje Transport Trupi
5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE
0501-Regjistrim fëmije
0502-Çertifikatë Lindje**
0503-Regjistrim Martese
0504-Çertifikatë Martese**
0505-Regjistrim Vdekje
0506-Çertifikatë Vdekje*
0507-Çertifikatë Familjare*
0508-Lidhje Martese me shqiptar
0509-Lidhje Martese me të huaj
0510-Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)*
Shënim:
* Këto certifikata lëshohen vetëm në Përfaqësitë Diplomatike dhe Konsullore të RSH-së të akredituara në Itali.
** Këto certifikata lëshohen në: Austri, Bullgari, Çeki, Hungari, Kosovë, Kroaci, Itali, Japoni,  Mal i Zi, Rumani, Sllovaki, Zvicër dhe Turqi.

 

6. APLIKIM PËR AKTE NOTERIALE
0601-Prokurë e Posaçme
0602-Autentifikim nënshkrimi
0603-Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
0604-Deklaratë noteriale
0605-Procesverbal
0607- Deklaratë (të ndryshme)
7. APLIKIM PËR VËRTETIME
0701-Vërtetim Konsullor mbi të Dhënat e Sakta
0702-Vërtetim Konsullor Identiteti
0703-Vërtetim Çertifikatë Martese
0704-Vërtetim Konsullor (të ndryshëm)
0705-Vërtetim Konsullor mbi të dhënat personale
0706-Vërtetim Çertifikatë Lindje
0707-Vërtetim Çertifikatë Familjare
0708-Njëhsim me Origjinalin
0709-Vërtetim mbi Verifikimin e Lejes së Drejtimit (për Denoncim ose Konvertim)
0711-Vërtetim mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
8. APLIKIM PËR PËRKTHIME
08-Vërtetim Përkthimi
9. APLIKIM PËR LEGALIZIME
09-Legalizim i dokumenteve të huaja
10. APLIKIM PËR VIZË

Adresa

Ambasada Shqiptare
Frederiksholms Kanal 4, st.tv. 1220
Copenhagen, Denmark

Tel / Fax

Tel. + 45/ 33917979
Fax. + 45/ 33917969
Nr. i emergjences
+45 91783183

E-MAIL

embassy.copenhagen@mfa.gov.al

Orari zyrtar

Nga e Hëna në të Premte
09:00 – 17:00