Dita e informacionit ekonomik për Shqipërinë

Më 20 tetor 2016, në Paris, në mjediset e « Business France » u organizua dita e informacionit ekonomik për Shqipërinë. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të biznesit francez dhe të institucioneve publike francez, përfaqsues të ndërmarrjeve shqiptare në fusha të ndryshme, prfaqsues të Ministrisë së Ekonomisë , Ministrisë së Bujqsisë, Agjensisë së zhvillimit të investimeve (AIDA) dhe Dhomës së tregtisë dhe industrisë Franc-Shqipëri.

Morën pjesë gjithashtu edhe ambasadori francez në Tiran Bernard Fitoussi dhe ai shqiptar në Francë, Dritan Tola. Gjatë këtij aktiviteti u zhvilluan edhe takime individuale midis përfaqësueve francezë dhe atyre shqiptarë.

ADRESA

Ambasada Shqiptare
57, avenue Marceau 75116
Paris, France

TEL / FAX

Tel. +33 1 47 23 31 00
Fax. +33 1 47 23 59 85

Kontakt Urgjence

+33 1 47 23 31 51
Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence. Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore

SHËRBIMI KONSULLOR

E hënë, e martë dhe e mërkurë:
10:00 - 13:00
*Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e pushimeve zyrtare shqiptare:
1 janar 2024, 2 janar 2024, 14 mars 2024, 22 mars 2024, 31 mars 2024, 10 prill 2024, 1 maj 2024, 5 maj 2024, 16 qershor 2024, 5 shtator 2024, 28 nentor 2024, 29 nentor 2024, 8 dhjetor 2024, 25 dhjetor 2024.