Historiku i krijimit të institucionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të shtetit shqiptar

Krijimi i Institucionit Ministrisë Punëve Jashtme (MPJ) shtetit modern shqiptar daton me krijimin e Qeverisë Përkohshme Vlorës me 4 dhjetor 1912, pak ditë pas deklarimit shkëputjes Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Kryeministri i Qeverisë Përkohshme, Ismail Qemali, mbajti edhe postin e Ministrit Punëve Jashtme deri qershor vitit 1913.

pas ky funksion i kaloi Myfit bej Libohovës i cili e ushtroi atë deri fund janarit vitit 1914. MPJ këtë periudhë funksionon si një seksion i Qeverisë Përkohshme, me objektiv kryesor sigurimin e njohjes pavarësisë Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha Konferencën e Ambasadorëve Londër. Për realizuar këtë objektiv u kryen edhe shërbimet e para diplomatike siç ishte dërgata diplomatike e Qeverisë Vlorës Konferencën e Ambasadorëve, e kryesuar nga diplomati personal i kryeministrit Rasih Dino.  

1913-1920

Me vendimin e 29 korrikut 1913, Konferenca e Ambasadorëve 6 Fuqive te Mëdha Londër, vendosi Shqipëria e kufijve përcaktoi kjo Konferencë, formohej si “… principatë autonome, sovrane dhe trashëgimore …nën garancinë e 6 Fuqive. Princi do caktohet nga 6 Fuqitë. Çdo lidhje sovraniteti midis Turqisë dhe Shqipërisë përjashtohet….Kontrolli i administratës civile dhe i financave Shqipërisë i besohet një Komisioni Ndërkombëtar përbërë nga delegatët e 6 Fuqive dhe nga një delegat i Shqipërisë”. Deri mbërritjen e princit, çdo gjë do ti nënshtrohej kontrollit Komisionit Ndërkombëtar. rrethanat e një situate vështirë krijuar brenda dhe jashtë vendit, 15 janar 1914, Ismail Qemali u detyrua ta kalonte pushtetin ne duart e Komisionit Ndërkombëtar Kontrollit. Ky Komision u ngarkua nga Konferenca e Ambasadorëve përpunonte një projekt për organizimin e hollësishëm administratës shqiptare. 7 mars vitit 1914 mbërrin Durrës princi gjerman Wilhem Wieddi. Princi i Shqipërisë emëroi 17 mars 1914 “Qeverinë definitive”. Kryeministri i parë dhe Ministër i Punëve Jashtme i shtetit ri shqiptar njohur zyrtarisht, ishte Turhan Pashë Përmeti, ish-ambasador i Perandorisë Osmane San Petersburg. Turhan Pasha qëndroi si ministër i jashtëm deri 28 maj 1914, pas u zëvendësua nga Prenk Bibë Doda dhe ky i fundit, mbas korrikut u pasua nga Mehmed Konica. Meqenëse Italia dhe Austro-Hungaria ishin autorët e formulës për njohjen e pavarësisë Shqipërisë, kapiten Castoldi, oficer Italian, ishte “i komanduar” pranë Ministrisë Punëve Jashtme për misionet diplomatike. Ai bashkë me diplomatin austriak Buchberger formuan kabinetin politik princit. Përfaqësimi i parë diplomatik zyrtar shqiptar u vendos Vjenë, përfaqësuar nga Syrja bej Vlora, dhe Romë, përfaqësuar nga Myfid bej Libohova. Qeveria dhe Ministria e Punëve Jashtme Shqipërisë funksionuan deri prag fillimit Luftës Parë Botërore shtator 1914. 3 shtator Princ Wieddi u largua nga Shqipëria dhe vendi u kthye një teatër lufte shteteve ballkanike dhe Fuqive Mëdha

Mbarimi i luftës rishtroi përpara popullit shqiptar problemin e ekzistencës shtetit pavarur shqiptar. këto rrethana lindi nevoja e krijimit një qeverie kombëtare shqiptare shprehte interesat e shqiptarëve dhe t’i mbronte ato Konferencën e Paqes Paris do fillonte punimet janar vitit 1919. Për këtë qëllim, pas një pune përgatitore intensive, u vendos mblidhej një kongres ish-kryeqytetin e Shqipërisë, Durrës, dhjetor vitit 1918. Duke shpresuar tek mbështetja e Italisë për ruajtjen e pavarësisë Shqipërisë, u kërkua ndihma italiane për organizimin e këtij Kongresi. Qeveria e Përkohshme e dalë nga Kongresi i Durrësit përbëhej nga 14 anëtarë. Ajo kryesohej nga Turhan Pashë Përmeti dhe Ministër i Punëve Jashtme u emërua Myfit bej Libohova. Një delegacion i përbërë nga disa anëtarë qeverisë dhe i kryesuar nga Turhan Pashë Përmeti u caktua t’i paraqiste Konferencës Paqes kërkesat kombëtare shqiptare dhe t’i mbronte ato. Meqenëse qëndrimet e saj Qeveria e Durrësit demonstroi se kishte rënë pre e interesave italiane Shqipëri dhe nuk po përfaqësonte interesat kombëtare shqiptare, lindi nevoja e zëvendësimit saj me një qeveri kombëtare shqiptare.  

1920- 1925

janar vitit 1920, Lushnjë, me iniciativën e patriotëve dhe intelektualëve shqiptarë kohës, u mblodh një Kongres me përfaqësues nga gjitha krahinat e çliruara Shqipërisë, do zgjidhte qeverinë kombëtare shqiptare larg influencës italiane. 30 janar 1920 u krijua qeveria kombëtare shqiptare, me një bazë gjerë mbështetëse. Kryeministër i saj ishte Sulejman Delvina dhe Ministër i Punëve Jashtme Mehmet Konica. Meqenëse Konferenca e Paqes Paris e la pazgjidhur çështjen shqiptare, njohjen e pavarësisë dhe kufijve saj përcaktuara vitin 1913, Ministri i Jashtëm Konica u nis menjëherë kancelaritë kryesore Evropës kohës për siguruar përkrahjen e tyre arritjen e një vendimmarrjeje për Shqipërinë.

Për ndërtuar një shërbim jashtëm profesionist, me një vendim veçantë Këshillit Ministrave, tetor vitit 1920, Ministri i Punëve Jashtme, M.Konica, ngarkohej gjente një konsull nga konsujt e vjetër Austrisë punësohej për një periudhë 2-vjeçare për organizimin e konsullatave shqiptare e shërbente si mësues për ato dëshironin hynin shërbimin konsullor Shqipërisë. pas, gusht vitit 1921, Këshilli Kombëtar (parlamenti) me propozimin e Komisionit për Politikën e Jashtme vendosi hapen konsullatat shqiptare Brindizi, Trieste dhe Firence.

Pas pranimit Shqipërisë Lidhjen e Kombeve me 17 dhjetor 1920 dhe Vendimit 9 nëntorit 1921 Konferencës Ambasadorëve Paris, risanksionuan pavarësinë e shtetit shqiptar dhe kufijtë e përcaktuar vitin 1913, shumë shtete e njohën qeverinë shqiptare dhe filluan vendosnin marrëdhënie diplomatike me shtetin shqiptar. vitet 1922-1923 u hapën legatat shqiptare Londër, Paris, Romë, Beograd, Sofje, Athinë, Bukuresht, përfaqësia shqiptare Lidhjen e Kombeve, si dhe konsullata përgjithshme Aleksandri, Bukuresht, Luksemburg, Stokholm, Trieste, dhe konsullata Bari, Konstandinopojë, Konstancë, Hamburg, New York, Selanik, Korfuz, Vienë, Mynih, Brindizi, ndërkohë shumë huaj këtë periudhë i drejtohen me kërkesa qeverisë shqiptare emërohen si konsuj nderi Shqipërisë vende tjera.  

fillim vitit 1922, prag hapjes legatave huaja Shqipëri, Këshilli i Ministrave i propozoi Këshillit Kombëtar krijohej pranë Këshillit Lartë (Regjenca) një strukturë e veçantë për ceremonitë e pritjes përfaqësuesve huaj. Ky propozim nuk u miratua. Këshilli Kombëtar vendosi detyrat e kësaj strukture t’i kryente një punonjës i MPJ-se, fakt shënon dhe fillesat e Protokollit Shtetit pranë MPJ-së.

Nga fundi i vitit 1922, Këshilli Kombëtar i kërkoi MPJ përfaqësitë shqiptare jashtë vendit vinin dijeni gjitha kolonitë shqiptare shtetet ku këto përfaqësi ishin akredituar për aktivitetin dhe bisedimet Këshillin Kombëtar për problemet e kolonive shqiptare, një akt përbën fillesat e punës shtetit shqiptar me diasporën shqiptare botë.

Për herë parë MPJ krijoi strukturën e vet organizative, pra ndarjen zyrtare punëve, me vendimin e Këshillit Ministrave nr.70, datë 6 shkurt 1923, i cili miratoi propozimin e MPJ-së për organizimin e këtij institucioni dhe emrat e personelit do mbulonte çdo pozicion parashikuar pune. këtë organikë u shfaqën për herë parë edhe gradat diplomatike si pozicion pune MPJ, marra kryesisht nga modeli turk i hierarkisë diplomatike.  

Ministria e Punëve Jashtme do përbëhej nga:  

•             Sekretaria e Përgjithshme

•             Sekretari i Përgjithshëm, (Xhafer Vila –Sekretari i parë i Përgjithshëm MPJ)

•             1 Sekretar i II (emërtesë dhe jo gradë diplomatike)

•             Përgjegjësi i bazës materiale MPJ,

•             Një arkivist dhe 1 daktilografist-protokollist,  

Drejtoria Politike dhe e Mosmarrëveshjeve

•             Drejtori

•             Sekretar i Parë

•             Sekretar i Dytë

Drejtoria e Punëve Konsullore dhe e Tregëtisë

•             Drejtori

•             Zëvendës sekretar i I

•             Zëvendës sekretar i II

•             Kafaz i Ministrisë

•             2 punëtorë-pastrues

Pavarësisht se u miratua kjo strukturë, për shkak mungesës stabilitetit politik vend dhe ndryshimeve shpeshta qeveritare, ajo nuk funksionoi deri dhjetor vitit 1924.  

1925-1939

Pas krijimit Republikës parë Shqipërisë, janar 1925, Presidenti i Republikës Shqipërisë Ahmet Zogu, me propozimin e Ministrit Punëve Jashtme Hysen Vrioni, miratoi ndarjen e punëve politike nga ato konsullore-administrative dhe krijimin e një Drejtorie Politike MPJ. Argumentet kryesore ishin rritja e aktivitetit MPJ, nevoja për hyrë marrëdhënie drejtpërdrejta me trupin diplomatik huaj akredituar Shqipëri dhe përfaqësitë shqiptare jashtë vendit, si dhe për ndjekur me seriozitet çështjet e ndryshme diskutoheshin Lidhjen e Kombeve, e cila dita - ditës po merrte një rëndësi veçantë. Tani MPJ ka dy drejtori, atë politike dhe atë konsullore-administrative.

tetor vitit 1925, MPJ i propozon Këshillit Ministrave përfaqësitë e RSH jashtë vendit përdornin si atashe pa pagesë studentët shqiptarë vazhdonin studimet këto vende. Kjo do përgatiste edhe diplomatët e ardhshëm karrierës do t’i shërbenin shtetit shqiptar. Ky propozim u miratua nga Këshilli i Ministrave, por u hodh poshtë nga Këshilli Kombëtar sepse u konsiderua si një rënie e nivelit përfaqësimit Republikës Shqiptare tek huajt.

Një ndër aktet e para ndërmori kryesia e Republikës Shqipërisë ishte thirrja iu gjitha institucioneve larta shtetërore për përgatitjen e projekt-ligjeve organike tyre lidhur me organizimin e këtyre institucioneve dhe ndarjet administrative detyrave. Njëkohësisht, nisur nga modelet e institucioneve homologe jashtë vendit, MPJ i propozoi Këshillit Ministrave fillimin e aplikimit sistemit gradave diplomatike gjatë karrierës diplomatike çdo nëpunësi.   Propozimi u miratua.

Ndërkohë konsullata e parë e nderit u çel Kopenhagë me 1 gusht 1925, viti 1926 njohu edhe valën kryesore hapjes konsullatave nderit Republikës Shqipërisë botë (pa shpenzime), qëllimi i cilave siç shprehej H.Vrioni ishte “…për me e ba njohur vendin tonë me anë tregtisë dhe ekonomisë, për gjetë mbrojtje e lehtësim shqiptarëve ndodhen atje dhe ato udhëtojnë për qëllime tregtare, kulturore dhe arsimore etj”.

Po vitin 1926 Këshilli i Ministrave aprovoi edhe “’Rregullore për uniformën zyrtare trupit diplomatik dhe konsullor” sipas modeleve evropiane.  

prill vitit 1927, strukturës MPJ-së iu shtua edhe Zyra e Shtypit, zyrë u transferua MPJ nga Ministria e Brendshme. Arsyet u përdoren si argument për këtë transferim ishinRëndësia i jepet shtypit dhe influencës tij zgjidhurit e çështjeve politike-diplomatike gjithë botën e qytetëruar, ka nxitur shtetet perëndimore kenë zyra posaçme me personel aftë për drejtuar shtypin e brendshëm dhe për influencuar opinionin publik përbotshëm me anën e një propagande posaçme shtypin e jashtëm. Shtohet strukturën e MPJ-së si një seksion paralel me dy seksionet e tjera kësaj ministrie”.

Formën e organizimit dhe paraqitjes këtij institucioni e përcaktonte Ligji Organik i MPJ-së, hartimi i cilit filloi vitin 1925, por arriti finalizohet vitin1929, nën kujdesin e veçantë Ministrit Punëve Jashtme Rauf Fico. Ligji organik i MPJ-së u konsiderua si shtylla vertebrale e dikasterit. ligj përcaktohej administrata qendrore MPJ do ndahej këto zyra kryesore:

•             Sekretariati i Përgjithshëm

•             Drejtoria Politike

•             Drejtoria Konsullore, Administrative, e Kontabilitetit dhe e Personelit

•             Zyra e Shtypit i kaloi përsëri Ministrisë Brendshme, ndërsa Protokolli i Shtetit u atashua pranë Drejtorisë Konsullore, Administrative, Kontabilitetit dhe Personelit.

Ky ligj rregullonte funksionimin e gjithë shërbimit jashtëm, duke përcaktuar detyrat e çdo pjese strukturës institucionit, nivelin e diplomatëve duhet punonin këtë strukturë, nivelin ë përfaqësimit Mbretërisë Shqiptare (1shtator 1928) botë. Emërtesat e çdo lloji MPJ do propozoheshin nga MPJ, do miratoheshin Këshillin e Ministrave, Këshillin Kombëtar e pas dekretoheshin nga Mbreti, Zogu I.

Me kalimin e kohës ky ligj pësoi disa ndryshime funksion përmirësimit tij. Një ndër këto shtesa ishte edhe përmendja ligj Shqipëria do kishte një përfaqësi përhershme Gjenevë pranë Lidhjes Kombeve dhe jo vetëm me dërgata posaçme, me argumentin sigurohej një kontakt i përhershëm i mbretërisë me qarqet ndërkombëtare politikës dhe shihej si një zgjidhje ekonomike.

Po prill vitit 1929, u dekretua edhe Ligji për Shërbimin Konsullor , sipas cilit përfaqësitë konsullore ndaheshin kryekonsullata, konsullata dhe nënkonsullata. Pas dekretimit këtij ligji, Ministri i Punëve Jashtme Rauf Fico i kërkoi Këshillit Ministrave shfuqizimin e Rregullores “Për uniformën e trupit diplomatik dhe konsullor shqiptar” vitit 1926, meqë kishte shumë meta dhe nuk ishte e përshtatshme për administratën shqiptare. 3 qershor 1929, Mbreti Zog dekretoi anulimin e saj.

janar vitit 1932, me Urdhër Mbretëror pranë MPJ-së u krijua Biblioteka e institucionit do mbante fondet e saj gjitha shtypshkrimet e çdo veprimtarie i përkiste Lidhjes Kombeve. Për hapjen e kësaj Biblioteke u dërguan nga Gjeneva 171 libra gjitha akteve miratuara nga kjo organizatë.  

janar vitit 1936, me propozimin e Ministrit Punëve Jashtme Fuat Asllani, strukturën e MPJ-së u shtua edhe Drejtoria për Lidhjen e Kombeve, e cila konsiderohej si organizata e rëndësishme për mbrojtjen e drejtave ndërkombëtare shqiptarëve ato vite. Kjo drejtori do merrej edhe me problemet e diasporës shqiptare jashtë vendit, si dhe mbante statistikat mbi numrin dhe gjendjen e tyre. Po këtë vit u rihap strukturë edhe Drejtoria e Shtypit e cila u shkëput përsëri nga Ministria e Brendshme. Kjo drejtori u ngarkua edhe me detyrën e kontrollit librave hynin Shqipëri.

Ndërkohë vazhdoi hapja intensive e konsullatave nderit për bërë njohura vlerat e Shqipërisë Evropë e gjerë pamundësi për hapur përfaqësi konsullore shqiptare këto shtete. Kjo situatë vazhdoi deri vitin 1939.  

1939-1944

Pas pushtimit Shqipërisë 7 prill 1939, qeveria e re e krijuar 12 prill 1939 dhe e kryesuar nga Shefqet Verlaci, ngarkoi Dr. Xhemil Dino-Ministër i Punëve Jashtme, hynte marrëveshje me Ministrin e Jashtëm Italian, Kontin Cianno, për arritjen e një akordi, bazë cilit unifikoheshin shërbimet diplomatike dhe konsullore dy mbretërive shqiptare dhe atë italiane dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dy shteteve përqendroheshin Romë pranë Ministrisë Mbretërore Punëve Jashtme. atë kohë MPJ Shqiptare kishte një personel përbërë nga një drejtor protokolli, një drejtor politik përkohshëm, një drejtor ad interim për punët me Lidhjen e Kombeve, një shef shifrës, 4 sekretarë dytë dhe tretë, dhe 10 atashe.

Ndërsa qeveria vazhdoi punën e saj për shumë se dy vite, deri ne 4 dhjetor 1941, veprimtaria e MPJ nuk u zgjat as edhe tre muaj. 3 qershor 1939, Dino dhe Ciano nënshkruan akordin fjalë. Pasi u miratua nga Këshilli i Ministrave, akordi iu kalua me 5 qershor 1939 Mëkëmbësit Përgjithshëm Shqipëri Francesco Jacomoni për dekretim. Po 5 qeshor 1939, akordi u dekretua. këtë akord parashikohej gjithashtu edhe “krijimi përkohësisht i një Zyre varësi Kryesisë Këshillit Ministrave e cila ngarkohej me trajtimin dhe likuidimin e çdo çështjeje me karakter administrativ e mbetur e patrajtuar deri 3 qershor 1939 nga MPJ tashmë e suprimuar.” Pas kësaj date gjitha aktet zyrtare i drejtoheshin Kryesisë Këshillit Ministrave për zgjidhje. Shërbimi diplomatik e konsullor shqiptar u suprimua nga shërbimi diplomatik e konsullor Italian. Ndërkohe pranë MPJ italiane u krijua nënsekretariati i shtetit për punët e Shqipërisë, ose siç njihesh me emrinZyra Shqiptare”.

vitin 1940, Mëkëmbësia e Përgjithshme Mbretërore u ndodh përballë një numri madh ankesash shumë familjeve shqiptare shqetësuara se nuk kishin marrë lajme prej afërmeve tyre ndodheshin shtetet ishin konflikt. këto kushte MPJ Mbretërore vendosi krijimin e një shërbimi informatash mbi shqiptarët banonin ndër vendet e pushtuara ose armike si dhe kolonive. Ky shërbim shkonte paralel me atë ekzistonte për italianët ato vende.  

Pas likuidimit atributeve MPJ-së Shqiptare, janar 1941 një pjesë e personelit diplomatik shqiptar me bindje fashiste, aktualisht ishin papunë, u pranuan rolin e nëpunësit për çështjet shqiptare pranë MPJ-së Romës ose u bënë pjesë e listës pritjes këtij institucioni.

Nga qershori i vitit 1939 dhe deri tetor vitit 1943, Shqipëria nuk kishte Ministri Punëve Jashtme për rrjedhojë nuk ekzistonte as shërbimi diplomatik shqiptar.

Pas kapitullimit Italisë fashiste, 14 shtator 1943, politikanët e mbetur nga administrata e vjetër krijuan një Kuvend Kombëtar përbërë prej 22 vetave, kryesuar nga Pejani, si edhe një Komitet Ekzekutiv Përkohshëm përbërë prej 6 vetave, kryesuar nga Ibrahim Biçakçiu, komitet i cili funksiononte si qeveri e përkohshme. Detyra e parë e këtij Kuvendi ishte shpallte fundin e zgjedhës italiane Shqipëri dhe bënte thirrje për krijimin e një qeverie përfaqësuese. Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm mori dorëzim drejtimin e punëve shtetit deri formimin e qeverisë. Pjesë e këtij Komiteti ishte edhe “Zyra e ngarkuar për Punët e Jashtme”. Me vendimin nr.61, datë 21 shtator 1943, Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm shfuqizoi akordin e lidhur me 3 qershor 1939 midis Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë Italiane mbi unifikimin e shërbimeve diplomatike dhe konsullore.

Zyra e ngarkuar për Punët e Jashtme, dhe vonë MPJ, gjatë kohës pushtimit gjerman ishte ngarkuar kryente funksionet ndërlidhëse ndërmjet Administratës Shqiptare dhe autoriteteve ushtarake gjermane. Çdo dikaster ndeshte pengesa punën e tij nga veprimtaria e Administratës Ushtarake gjermane Shqipëri i drejtohej Zyrës ngarkuar me Punët e Jashtme dhe vonë MPJ-së.

Me Vendimin nr.68, datë 13 tetor 1943, Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm i Shqipërisë nën kryesinë e Ibrahim Biçakçiut, vendosi situatën e re krijuar Shqipëria duhej dilte si subjekt i pavarur arenën e marrëdhënieve diplomatike ndërkombëtare. Organ i përshtatshëm për përfaqësuar Shqipërinë do ishte Ministria e Punëve Jashtme e cila do bënte hapat e duhura për rinjohjen e Shqipërisë si shtet i pavarur radhën e shteteve tjera.  

Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm vendosi:

•           Rikrijimin e MPJ-së me gjitha organet kishte pasur para 7 prillit 1939

•           Rimarrjen shërbimin e jashtëm gjithë atyre nëpunësve dhe funksionarëve kishin qenë administratën e shërbimit jashtëm deri me 7 prill 1939 dhe ishin papërlyer me shërbimin Italian.

U vendos MPJ do kishte 87 veta nga cilët 65 diplomatë, 5 kancelarë, kryekaliografë, përkthyes, 10 daktilografë e agjentë, 7 punëtorë pastrimi. Zgjedhjen e njerëzve do ta bënte Këshilli Administrativ i përbërë nga ish-funksionarë lartë MPJ para 7 prillit 1939 nën kryesinë e Zv. Ministrit Punëve Jashtme. Vendimet e tij do miratoheshin nga Ministri i Punëve Jashtme ose një prej zëvendësve tij. Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm ngarkoi Z. Vehbi Frashëri me drejtimin e punëve me jashtë deri formimin e Qeverisë Shqiptare.  

mbledhjen e V Kuvendit Kombëtar, 22 tetor 1943, ky i fundit miratoi krijimin e Këshillit Lartë Regjencës dhe shfuqizimin e atyre ligjeve dhe rregulloreve miratuara periudhën 12 prill 1939 - 14 shtator 1943 “…që nuk pajtoheshin me frymën e vendimeve Kuvendit Kombëtar”. Kuvendi rinjohu gjitha dispozitat e Statutit dt. 1 dhjetor 1928 nuk vinin kundërshtim me vendimet e Kuvendit Kombëtar e as me ligjet veprim.

5 nëntor 1943 u krijua qeveria me Kryeministër Rexhep Mitrovicën. Posti i Ministrit Punëve Jashme iu ngarkua Z. Mehmet Konica ndërsa posti i Nënministrit Punëve Jashtme z. Vehbi Frashëri. Z. Menhmet Konica nuk mori pjesë betimin e kabinetit ri qeveritar dhe nuk e ushtroi këtë detyrë deri 6 shkurt 1944 ku Ministër i Punëve Jashtme emërohet z. Bahri Omari. Gjatë kësaj kohe z. Rexhep Mitrovica, Kryetari i Kabinetit Qeveritar ushtroi edhe detyrën e Ministrit Punëve Jashtme. 17 korrik posti i Ministrit Jashtme i kaloi z. Ekrem Vlora.

Po nëntor 1943 Këshilli i Naltë i Regjencës, miratoi propozimet e Ministrisë Punëve Jashtme për disa ndryshime Ligjin Organik MPJ-së vitit 1929. Këto ndryshime u dekretuan mars 1944. Ligjin Organik MPJ-së ishte shtuar pika rekrutimi i personelit MPJ-së do bëhej për ata kishin qenë shërbimin e jashtëm para 7 prillit 1939, duke konfirmuar frymën e Vendimit Nr.68, date 13 tetor 1943 Komitetit Ekzekutiv Përkohshëm mbi rikrijimin ë MPJ.

MPJ tani do kishte këtë strukturë organizative:

•             Sekretari i Përgjithshëm

•             Drejtoria Politike, me tre seksione:

•             Seksioni politik

•             Seksioni i traktateve dhe punëve ekonomike

•             Seksionin e statistikës dhe dokumentimit

•             Drejtoria Administrative-Konsullore

•             Drejtoria e Ceremonive

•             Zyra e Shifrës

•             Zyra e Arkivës

•             Zyra e Kontabilitetit, personeli i cilës do rekrutohej nga Ministria e Financave

•             Daktilografia

•             Zyra e Ekonomatit

•             Kjo do ishte struktura e MPJ-së deri rivendosjen e paqes. Deri atë kohë Shqipëria do kishte këto përfaqësi diplomatike:

•             Legata : Berlin, Bernë, Zagreb, Bukuresht, Sofje, Ankara.

•             Kryekonsullata : Beograd, Athinë, Stamboll, Shkup

•             Konsullata : Manastir, Janinë, Selanik.

kushtet e luftës, qeverisë nuk iu dha mundësi për realizuar këto objektiva diplomatike. Ligji parashikonte do vazhdonte e njëjtë politikë e dhënies gradave per anëtarët e shërbimit diplomatik. Gradat diplomatike do shoqëroheshin me pagesa te diferencuara përcaktuara ligj.

Pas dorëheqjes kabinetit Mitrovica qershor 1944, korrik 1944 formohet kabineti i Fiqiri Dines (korrik 1944 – 28 gusht 1944). Qeveria Dine ishte qeveria e fundit shqiptare nën pushtimin gjerman.

Ndërkohë, si pasojë e zhvillimeve politike ndodhën Shqipëri gjatë viteve Luftës Dytë Botërore, Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar (KANÇ) i krijuar Konferencën e Pezës, 16 shtator 1942, dhe i drejtuar nga Partia Komuniste Shqiptare, u mblodh Përmet maj 1944. Me vendim veçantë, 28 maj 1944, KANÇ zgjodhi Kryesinë e tij. Kjo e fundit emëroi Komitetin Antifashist Nacionalçlirimtar përbërë prej 13 anëtarësh me gjitha atributet e një qeverie popullore provizore”. Punët me jashtë do ti mbulonte Omer Nishani, anëtar i këtij Komiteti, me emërtesën “I ngarkuar me Punë Jashtme”. . 22 tetor 1944, mbledhjen e Këshillit Antifashist-Nacionalçlirimtar e cila u organizua Berat, u vendos transformimi i Komitetit Antifashist Nacionalçlirimtar Qeveri Demokratike Përkohshme Shqipërisë. Omer Nishani u rikonfirmua detyrën e Ministrit Punëve Jashtme këtë qeveri. nga krijimi i Komitetit dhe deri shndërrimin e tij qeveri te përkohshme, aktiviteti diplomatik ishte i kufizuar, pasi Shqipëria ishte e pushtuar nga Gjermania naziste. Pas 22 tetorit 1944, MPJ e Qeverisë Demokratike Përkohshme vazhdoi kishte strukturën e saj vetëm Zyrën e Ministrit dhe një person atashuar pranë tij.  

1944-1992

Pas çlirimit vendit, Qeveria Demokratike e Përkohshme punoi për krijimin dhe konsolidimin e institucioneve saj si dhe për njohjen e saj nga ndërkombëtarët.

strukturën e MPJ-së dhjetor 1944 u krijua Sekretaria.

Struktura e MPJ-së përbëhej nga Zyra e Ministrit dhe Sekretaria. janar vitit 1945 strukturës MPJ iu shtua edhe Daktilografia. Po këtë vit u krijua Zyra e Arkivës, Zyra e Dokumenteve, Drejtoria e Protokollit dhe e Ceremonialit dhe Zyra e Sekretarit Përgjithshëm. tetor vitit 1945 u krijua Drejtoria Politike dhe Drejtoria Konsullore, nëntor 1945 u krijua Zyra e Personelit dhe Zyra e Shifrës. dhjetor 1945 u krijua Zyra e Llogarisë ndërsa Zyra e Dokumenteve u kthye Zyrë Studimeve.  

Si për gjithë administratën shtetërore, edhe për MPJ, u dhanë direktiva personeli i MPJ-së tani do rekrutohej “…nga ata dalë nga radhët e frontit dhe pastaj nga vjetrit si teknikë nevojshëm për punën…” .

Aleatët e mëdhenj antifashistë ngarkuan Qeverinë Demokratike Përkohshme si forcë politike për organizuar zgjedhjet për Asamblenë Kushtetuese. Asambleja Kushtetuese e dalë nga zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 shpalli Shqipërinë Republikë Popullore dhe zgjodhi qeverinë e re kryesuar nga Enver Hoxha. Ky i fundit mori edhe funksionet e Ministrit Punëve Jashtme. Dr. Omer Nishani shkarkohet nga detyra e Ministrit Punëve Jashtme 9 shkurt 1946 pasi u zgjodh nga Asambleja Kushtetuese si Kryetar i Presidiumit saj.

Jugosllavia ishte shteti i pare njohu qeverinë e re maj 1945 dhe korrik u hap legata shqiptare Beograd. pas vazhduan vendet e tjera Evropës Lindore dhe Franca.

mars 1946 strukturën e MPJ u krijua Ekonomati, një muaj pas prill 1946 u krijua Zyra e Shtypit dhe u hap Legata Moskë. qershor 1946 Drejtoria e Protokollit kthehet Shërbim Protokolli. Po qershor 1946 hapet legata Sofie. korrik 1946 u hap legata Paris. fund vitit 1946, MPJ kishte këtë strukturë :

•             Ministri

•             Sekretari i Përgjithshëm

•             Shërbimi i Protokollit

•             Drejtoria Politike

•             Drejtoria Konsullore

•             Zyra e Studimeve

•             Zyra e Shtypit

•             Zyra e Personelit

•             Zyra e Shifrës

•             Zyra e Kontabilitetit

•             Zyra e Arkivës

•             Ekonomati

•             Daktilografia

Zyrat vareshin nga Sekretari i Përgjithshëm. Drejtoritë vareshin nga Drejtorët ndërsa Sekretari i Përgjithshëm koordinonte punën ndërmjet tyre dhe ka përgjegjësinë e administrimit gjithë dikasterit nën drejtimin e Ministrit.  

Për vitet 1945-1946 vazhdoi sistemi i vjetër i emërtesave me gradë dhe jo me pozicion pune.

mars 1946, MPJ bëri një deklaratë zyrtare se ai dikaster nuk njihte asnjë përfaqësi shqiptare jashtë qoftë diplomatike apo konsullore, përveç atyre qeverisë RP Shqipërisë.

Organika e parë e plotë dhe e përgatitur përputhje me hapësirat dhe orientimet e politikës jashtme shqiptare asaj kohe konsiderohet ajo e vitit 1947, vit kur edhe sistemi politik i shtetit monist u instalua plotësisht. U aprovua e para Rregullore mbi Organizimin e MPJ RP Shqipërisë, e cila u miratua nga Këshilli i Ministrave 7 korrik 1947. Sipas kësaj rregulloreje MPJ ishte e organizuar këtë mënyrë:  

•             Ministri dhe 2 Nën/Ministra

•             Dega e Administratës përfshinte:

•             Sekretarinë

•             Arkivin

•             Shërbimet

•             Drejtoria Politike përfshinte:

•             Seksioni i I-rë ( marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik)

•             Seksioni i II-të ( marrëdhëniet me vendet e Demokracive Popullore)

•             Seksioni i III-të ( marrëdhëniet me Jugosllavinë)

•             Seksioni i IV-tërt ( marrëdhëniet me Italinë dhe Greqinë)

•             Seksioni i V-të (marrëdhëniet me Evropën Perëndimore, Amerikën, dominionet, kolonitë dhe Lindjen e Afërme dhe Largët)

•             Seksioni i Personelit

•             Seksioni Konsullor

•             Seksioni i Protokollit dhe Ceremonialit

•             Seksioni i Studimeve Problemeve Ndërkombëtare (kryente punët lidhje me OKB dhe organizata tjera ndërkombëtare)

•             Seksioni i Traktateve dhe Marrëveshjeve

•             Seksioni për Çështjet Ekonomike

•             Seksioni Shtypit

•             Seksioni i Llogarisë dhe Ekonomatit

Ministri, Nën-Ministrat dhe Shefi i Administratës përbënin Kolegjiumin e MPJ-së. Kolegjiumi ishte trupi Këshillues i Ministrit. Ai mund pranonte si anëtarë tij për konsultim edhe ndonjë nga shefat e seksioneve veçanta apo drejtorët sipas performancës tyre profesionale dhe peshës pozicionit tyre MPJ.

Duke pasqyruar natyrën krejt politike mori institucioni u suprimua pozicioni i punës Sekretarit Përgjithshëm MPJ. Gjithçka varej nga stafi drejtues politik i institucionit.

Përfaqësitë diplomatike Shqipërisë, po sipas kësaj rregulloreje, ndaheshin :

•             Legata

•             Krye-Konsullata

•             Konsullata

•             Nën-Konsullata.

Me kalimin e viteve, edhe struktura e MPJ-së pësoi ndryshime, bëhet e përqendruar politikisht dhe e përshtatur ndaj politikave brendshme dhe jashtme sistemit komunist.

vitin 1948 u krijua edhe Biblioteka e MPJ-së si pjesë e Degës Studimeve. Po këtë vit hyri përdorim termi “referent” për diplomatët nuk zinin poste drejtuese MPJ. nga viti 1950 sistemi i gradave diplomatike i trashëguar nga shteti shqiptar i paraluftës nuk figuronte , do thoshte punonjësit e MPJ-së paguheshin sipas punës bënin dhe jo sipas gradës tyre diplomatike. Kjo i dha një goditje rëndë ngritjes një shërbimi jashtëm profesional mbi bazën e karrierës diplomatike.

vitin 1950, për herë parë u shfaq pozicioni i Këshilltarit Juridik pranë Ministrit Punëve Jashtme.

Duke demonstruar ndarjen e madhe Lindje-Perëndim marrëdhëniet Ndërkombëtare kuadrin e Luftës Ftohtë, vitin 1951 Drejtoria Politike u nda :

•             Dega I Politike përfshinte vendet e kampit socialist lindjes, dhe

•          Dega II Politike përfshinte vendet kapitaliste perëndimore, ku pas zhvillimeve vitit 1948, bën pjesë edhe Jugosllavia. këtë degë përfshiheshin edhe vendet e Lindjes Afërt.

•             U krijua edhe Dega e Organizatave Ndërkombëtare

•             vitin 1954, doli vete Seksioni Sekret dhe Arkiva, i përbërë nga 12 veta. Disa nga seksionet e tjera u kthyen degë administrative.

vitet ’70-të kishte 4 drejtori politike mbulonin rajone ndryshme gjeografike. këto vite strukturën e MPJ-së u formua edhe Komiteti i Marrëdhënieve Kulturore me Botën e Jashtme, nga ku varej edhe Redaksia e Revistës dhe gazetës “Shqipëria e Re” si pjesë e propagandës sistemit. Kjo shtonte karakterin politik institucionit.

vitin 1985 u krijua Byroja Juridike, si pjesë e strukturës MPJ-së deri këtë vit përfaqësohej vetëm nga një jurist. Tani degët u kthyen drejtori dhe seksionet degë. MPJ kishte 7 drejtori dhe 5 degë, 2 sektorë dhe Byronë Juridike përbërjen e vet.

vitin 1982 u krijua edhe Instituti për Studimin e Marrëdhënieve Sotme Ndërkombëtare me një organike me 25 veta e varësi Ministrit Punëve Jashtme. vitin 1989, organika e aparatit MPJ-së kishte 123 punonjës.  

1992-2006

Pas ndryshimeve politike demokratike ndodhën Shqipëri vitin 1992 dhe frymarrjes re mori politika e jashtme shqiptare, Ministria e Punëve Jashtme filloi luante një rol mirëfilltë profesional hartimin e ndërtimin e politikës jashtme shtetit shqiptar. Politika e jashtme shqiptare paraqitet botë me një strategji dhe taktikë re veprimi ndryshonte mjaft nga e kaluara. U rrit efektiviteti hartimin e politikave dhe vendimmarrje. Kjo u pasqyrua edhe organizimin e ri MPJ-së.

Struktura e MPJ paraqitej:

•             Ministri

•             Kabineti i Ministrit, (sektor organizohet për herë parë MPJ disiplinonte komunikimin e Ministrit me pjesën tjetër MPJ-së)

•             2 Zëvendësministra

•            Sekretari i Përgjithshëm (ky post u propozua për hërë parë pas përfundimit luftës, tani propozohet për rritur saktësinë e veprimtarisë njësive ndryshme strukturore saj)

•             Drejtoria e Parë Politike - (Vendet e Ballkanit dhe bota arabe)

•             Drejtoria e Dytë Politike - (Evropa, Bashkimi Sovjetik, Afrika)

•             Drejtoria e Tretë Politike - (Amerika, SHBA, Azi-Paqësor)

•             Drejtoria e Bashkëpunimit Ekonomik

•             Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare

•             Drejtoria e Bashkëpunimit Kulturor, Teknik dhe Shkencor. Kjo drejtori nëntor vitit 1991 zëvendësonte Komitetin e Marrëdhënieve Kulturore me Botën e Jashtme. Revista dhe gazeta “Shqipëria e re” u mbyll po nëntor vitit 1991.

•             Drejtoria e Shtypit dhe Informacionit

•             Drejtoria e Emigracionit

•             Drejtoria e Personelit

•             Drejtoria e Çështjeve Juridike, Konsullore dhe Traktateve Ndërkombëtare

•             Drejtoria e Protokollit

•             Drejtoria e Përgjithshme e Mbështetjes, ku bënin pjesë Dega e Financës

•             Dega e Arkivit Historik, Sektori i Shërbimit Administrativ dhe Mirëmbajtjes

•             Sektori i Sigurimit dokumentacionit dhe mjediseve MPJ, Sektori Special

•             Sektori Shkencor i studimit Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

U shkri Drejtoria e Shërbimit Trupit Diplomatik si ndërmarrje shtetërore dhe u krijua Zyra e Shërbimit Trupit Diplomatik e cila tani do ishte pjesë e strukturës MPJ-së. Objekti i punës saj do ishte kryerja e shërbimeve komunale përfaqësitë e huaja akredituara Tiranë dhe ato shqiptare jashtë vendit.

Për sa i përket stafit MPJ-së, vitin 1991, kur Shqipëria kishte hyrë epokën e pluralizmit politik, filloi aplikohej konkursi i njohurive për rekrutimin e punonjësve rinj MPJ. vitin 1996 pati përpjekje për filluar aplikimin e sistemit gradave diplomatikë shërbimin e jashtëm shqiptar, por ky proces nuk u finalizua pasi mungonte kuadri i nevojshëm ligjor. Sistemi i gradave diplomatike filloi aplikohet me daljen e Ligjit “Për Shërbimin e Jashtëm” vitin 1998, ligj synonte rregullonte krejt veprimtarinë e shërbimit jashtëm shqiptar. Gradat diplomatike shoqëroheshin me trajtim diferencuar financiar.

vitin 1997 me zhvillimet e reja kishin ndodhur politikën e jashtme shqiptare dhe me intensifikimin e proceseve integruese euroatlantike, struktura e MPJ-së pësoi përsëri ndryshime.

Në drejtimin e Ministrisë u shtua edhe pozicioni i Sekretarit të Shtetit për Integrimin Euroatlantik. Tani MPJ ka këto ndarje strukturore:

•             Drejtoria e OKB-së dhe Nismave të tjera Shumëpalëshe

•             Drejtoria e Bashkëpunimit Euroatlantik

•             Drejtoria e Afrikës, Lindjes së Afërt e të Mesme

•             Drejtoria e Amerikës, Azisë dhe Paqësorit

•             Drejtoria e Evropës

•             Drejtoria Rajonale

•             Drejtoria e Protokollit të Shtetit

•             Drejtoria e Çështjeve Juridike, Traktateve dhe Konsullore

•             Drejtoria e Shtypit dhe Informacionit

•             Instituti Kombëtar i Diasporës që zëvendësoi Drejtorinë e Emigracionit

•             Drejtoria Ekonomike

•         Drejtoria e Personelit, Organizimit dhe Shërbimeve, ku bënin pjesë Sektori i Personel-Organizimit, Sektori i Shërbimeve, Zyra e Ndërlidhjes (Zyra e Faksit), Sektori i Informacionit, Teknologjisë dhe Statistikës, Sektori i Arkiv-Dokumentacionit, Sekretaria Qëndrore, Biblioteka, dhe prapavija e MPJ-së.  

Më pas, në vitin 2000, kjo strukturë pësoi ndryshime. U krijuan:

Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit Euroatlantik që përfshinte:

•             Drejtorinë e Integrimit Evropian

•             Drejtorinë e Çështjeve të Sigurisë dhe të Demokracisë  

Drejtoria e Amerikës, Azisë dhe Paqësorit u nda në:

•             Drejtori a e Amerikës

•             Drejtoria e Afro-Azisë

•             Drejtoria e Bashkëpunimit Ekonomik

•             Zyra e Përfaqësuesit Ligjor të shtetit shqiptar në Gjykatën e Strasburgut

•             Zyra e Minoriteteve

•             Drejtoria e Arkiv-Dokumentacionit

•             Drejtoria e Shtypit dhe e Informacionit (pjesë u bë Sektori i Teknologjisë së Informacionit)

•             Drejtoria e Financave që zëvendësoi Drejtorinë Ekonomike

•             Drejtoria e Analizës dhe Prognozës e ngarkuar të kryejë studime dhe analiza për politika apo qëndrime të caktuara politike të shtetit shqiptar në arenën ndërkombëtare  

Pas miratimit të Ligjit “Për Statusin e Nëpunësit Civil” në vitin 2001, pozicioni i Sekretarit të Përgjithshëm mori rolin e ndërmjetësit midis nëpunësve civilë të institucionit dhe stafit drejtues politik të Ministrisë, rol që vazhdon të ushtrohet edhe sot.

Në qershor 2002 u bënë ndryshime të tjera në strukturën organike të MPJ-së: Nisur nga pozicioni dhe roli strategjik që luan Shqipëria në rajonin e Ballkanit, u krijua:

Drejtoria e Përgjithshme Rajonale e përbërë nga :

•             Drejtoria e Marrëdhënieve Dypalëshe

•             Drejtoria e Nismave Rajonale Shumëpalëshe

•             Drejtoria e Kosovës  

Këto ndryshime përfshinin edhe krijimin e:

•             Drejtorisë së Vendeve Anëtare dhe Pranë BE-së dhe

•             Drejtorisë së Vendeve Jo-anëtare në BE.  

•             U nda Drejtoria Konsullore nga Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Traktateve

•             U krijua Drejtoria e Kontrollit Financiar

•             Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (ish Drejtoria e Personel-Organizimit dhe Shërbimeve)  

Kjo formë e organizimit të MPJ vazhdoi deri më 1 mars 2006. Në këtë kohë MPJ u ristrukturua në përputhje me prioritetet e programit të ri qeverisës. Në strukturën e MPJ-së u krijuan 3 Drejtori të Përgjithshme:

•             Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve Dypalëshe e përbëre nga:

•             Drejtoria e Evropës, Amerikës dhe Rusisë

•             Drejtoria e Azisë, Afrikës dhe Lindjes së Largët

•             Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve Shumëpalëshe e përbërë nga:

•             Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare

•             Drejtoria e Nismave Shumëpalëshe

•             Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Juridike dhe e Traktateve e përbërë nga:

•             Drejtoria Juridike dhe e Traktateve

•             Drejtoria Konsullore.  

Për të pasqyruar një dimension të ri të diplomacisë shqiptare, atë të diplomacisë ekonomike dhe kulturore, u krijua Drejtoria e Promovimit Ekonomik dhe Kulturor.

Në strukturën e re u shkri Drejtoria e Përgjithshme Rajonale dhe u krijua Drejtoria e Marrëdhënieve me Vendet Fqinjë, e përbërë nga Sektori i Kosovës, Sektori i Marrëdhënieve me Ballkanin Perëndimor dhe Sektori i Marrëdhënieve me Italinë, Greqinë dhe Turqinë. U shkri gjithashtu Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve si dhe Drejtoria e Arkiv-Dokumentacionit dhe u krijua Drejtoria e Personelit dhe Arkiv-Dokumentacionit dhe Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve.

Për një koordinim më të mirë të punëve dhe shkëmbim të informacionit ndërmjet MPJ dhe përfaqësive dhe midis vetë përfaqësive, në MPJ u krijua Njësia e Ndërlidhjes, Koordinimit të Përfaqësive dhe Sekretaria Qendrore.

Kjo mënyrë organizimi strukturor vazhdoi deri në qershor 2008. Në përputhje me dinamizmin e politikës së jashtme shqiptare, struktura e MPJ ka pësuar disa ndryshime.

Në funksion të një ndjekie më të mirë të problemeve të integrimit euro-atlantik të vendit, u krijua Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit Euroatlantik dhe Marrëdhënieve Shumëpalëshe.

Duke i dhënë prioritet dimensionit rajonal të diplomacisë shqiptare u ri-krijua Drejtoria e Përgjithshme Rajonale, por me një organizim tjetër. Ajo përbëhej nga Drejtoria e Kosovës,Maqedonisë dhe Malit të Zi, Drejtoria e Italisë,Greqisë dhe Turqisë (Malta e Qipro), Drejtoria e Europës Juglindore (Serbi,Bosnjë-Hercegovinë,Kroaci,Bullgari,Rumani,Slloveni),Drejtoria e Nismave Rajonale.

Po në këtë strukturë u krijua edhe Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Imazhit,Diplomacisë Publike dhe Diasporës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse.

Kjo strukturë funksionoi deri në 1 shkurt 2010. Struktura aktuale e institucionit, e përbërë nga 8 Drejtori të Përgjithshme paraqitet e plotë në rubrikën “Struktura e MPJ-së” në faqen elektronike www.mfa.gov.al dhe është ende operative si më poshtë:  

 • MINISTRI

 • Kabineti

 • Zv. Ministër

 • Zv. Ministër

 • Sekretari i Përgjithshëm

 • Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

 • Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Evropiane

  - Drejtoria e Evropës Perëndimore & Qendrore

  - Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në

 • Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të Sigurisë dhe Organizatave Ndërkombëtare

  - Drejtoria e NATO-s

  - Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare

 • Drejtoria e Përgjithshme Rajonale

  - Drejtoria e Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi

  - Drejtoria e Italisë, Greqisë, Turqisë (Vatikani, Malta dhe Qipro)

  - Drejtoria e Evropës Juglindore (Serbi, Kroaci, Bullgari, Rumani, Bosnje-Hercegovinë)

  - Drejtoria e Nismave Rajonale

 • Drejtoria e Përgjithshme e së Drejtës Ndërkombëtare dhe Çështjeve Konsullore

  - Drejtoria e Traktateve dhe së Drejtës Ndërkombëtare

  - Drejtoria Konsullore

 • Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve Dypalëshe

  - Drejtoria e Amerikave

  - Drejtoria e Evropës Lindore

  - Drejtoria e Azisë dhe Oqeanisë

  - Drejtoria e Afrikës dhe Lindjes së Mesme

 • Drejtoria e Përgjithshme e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit

  - Drejtoria e Marrëveshjeve Ekonomike Ndërshtetërore

  - Drejtoria e Promovimit të Tregtisë dhe Investimeve

 • Drejtoria e Përgjithshme e Komunikimit

  - Drejtoria e Shtypit

  - Drejtoria e Diplomacisë Publike

  - Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit

 • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

  - Drejtoria e Burimeve Njerëzore

  - Drejtoria e Planifikimit, Programimit dhe Financës

  - Drejtoria Juridike

  - Drejtoria e Sekretarisë, Ndërlidhjes dhe Shifrës

  - Drejtoria e Arkiv-Dokumentacionit

 • Drejtoria e Protokollit të Shtetit

 • Instituti i Diasporës

 • Akademia Diplomatike

 • Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik

 

MINISTRAT E PUNËVE TË JASHTME QË PREJ VITIT 1912
 

4 dhjetor 1912 – qershor 1913                   Ismail Qemali

qershor 1913 – 24 janar 1914                    Myfit Libohova

17 mars 1914 – 20 maj 1914                      Turhan Përmeti

28 maj 1914 – 3 shtator 1914                     Preng Bib Doda

25 dhjetor 1918 – 29 janar 1920                 Myfit Libohova

30 janar 1920 – 14 nëntor 1920                  Mehmet Konica

19 nëntor 1920 – 1 korrik 1921                   Iljaz Vrioni

11korrik 1921 – 6 tetor 1921                       Pandeli Vangjeli

16 tetor 1921 – 6 dhjetor 1921                   Pandeli Vangjeli

7 dhjetor 1921 – 12 dhjetor 1921                Fan Noli

12 dhjetor 1921 – 24 dhjetor 1921              Xhafer Villa

24 dhjetor 1921 – 2 dhjetor 1922                Fan Noli

2 dhjetor 1922 – 25 shkurt 1924                 Pandeli Evangjeli

30 mars 1924 – 27 maj 1924                       Iljaz Vrioni

16 qershor 1924 – 23 dhjetor 1924             Sulejman Delvina

24 dhjetor 1924 – 5 janar 1925                    Iljaz Vrioni

6 janar 1925 – 31 janar 1925                       Gjergj Koleci

1 mars 1925 – 23 shtator 1925                    Myfit Libohova

28 shtator 1925 – 10 shkurt 1927                Hysen Vrioni

12 shkurt 1927 – 21 tetor 1927                    Iljaz Vrioni

1927 – 10 maj 1928                                      Iljaz Vrioni

11 maj 1928 – 1 shtator 1928                       Iljaz Vrioni

5 shtator 1928 – 13 janar 1929                    Iljaz Vrioni

14 janar 1929 – 5 mars 1930                       Rauf Fico

6 mars 1930 – 11 prill 1931                          Rauf Fico

20 prill 1931 – 7 dhjetor 1932                       Hysen Vrioni

11 janar 1933 – 6 tetor 1935                        Xhafer Villa

21 tetor 1935 – 7 nëntor 1936                     Fuat Asllani

9 nëntor 1936 – 2 prill 1939                         Ekrem Libohova

9 prill 1939 – 12 prill 1939                            Mihal Sherko

12 prill 1939 – 2 dhjetor 1941                      Xhemil Dino

3 qershor 1939 – Aktiviteti i marrëdhënieve me jashtë u mor përsipër nga Ministria e Jashtme italiane

5 nëntor 1943 – 6 shkurt 1944                    Rexhep Mitrovica, Kryeministër, ushtron edhe funksionin e Ministrit të Punëve të Jashtme

6 shkurt 1944 – 17 korrik 1944                    Bahri Omari

17 korrik 1944 – 28 gusht 1944                   Ekrem Vlora

6 shtator 1944 – 29 nëntor 1944                 Ibrahim Bicakciu

27 maj 1944 – 22 tetor 1944                        Omer Nishani,

22 tetor 1944 – 10 janar 1946                     Omer Nishani

11 janar 1946 – 18 mars 1946                     Omer Nishani

22 mars 1946 – 30 qershor 1950                Enver Hoxha

5 korrik 1950 – 23 korrik 1953                     Enver Hoxha

23 korrik 1953 – 19 korrik 1954                   Behar Shtylla

20 korrik 1953 – 21 qershor 1958               Behar Shtylla

22 qershor 1958 – 17 qershor 1970           Behar Shtylla

17 qershor 1970 – 29 tetor 1974                Nesti Nase

29 tetor 1974 – 26 dhjetor 1978                  Nesti Nase

27 dhjetor 1978 – 30 qershor 1982             Nesti Nase

30 qershor 1982 – 22 nëntor 1982             Reiz Malile

23 nëntor 1982 – 21 shkurt 1987                Reiz Malile

20 shkurt 1987 – 21 shkurt 1991                Reiz Malile

22 shkurt 1991 – 9 maj 1991                       Muhamet Kapllani

9 maj 1991 – 5 janar 1991                           Muhamet Kapllani

5 maj 1991 – 6 dhjetor 1991                        Muhamet Kapllani

18 dhjetor 1991 – 11 prill 1992                    Ilir Bocka

11 prill 1992 – 11 korrik 1996                       Alfred Serreqi

11 korrik 1996 – 12 prill 1997                      Tritan Shehu

12 prill 1997 – 25 korrik 1997                      Arjan Starova

25 korrik 1997 – 11 shtator 2001                Paskal Milo

11 shtator 2001 – 30 korrik 2002                Arta Dade

30 korrik 2002 – 18 korrik 2003                  Ilir Meta

29 dhjetor 2003 – 12 shtator 2005             Kastriot Islami

11 shtator 2005 – 01 maj 2007                   Besnik Mustafaj

01 maj 2007 – 17 shtator 2009                   Lulzim Basha

17 shtator 2009 – 17 shtator 2010             Ilir Meta

17 shtator 2010 – 2 korrik 2012                 Edmond Haxhinasto

3 korrik 2012 – 4 prill 2013                         Edmond Panariti

4 prill 2013 – 15 shtator 2013                    Aldo  Bumçi

15 shtator – në vazhdim                            Ditmir Bushati

Last Updated on E Hene, 16 Shtator 2013

ADRESA

Ambasada Shqiptare
57, avenue Marceau 75116
Paris, France

TEL / FAX

Tel. +33 1 47 23 31 00
Fax. +33 1 47 23 59 85

Kontakt Urgjence

+33 1 47 23 31 51
Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence. Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore

SHËRBIMI KONSULLOR

E hënë, e martë dhe e mërkurë:
10:00 - 13:00
*Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e pushimeve zyrtare shqiptare:
1 janar 2024, 2 janar 2024, 14 mars 2024, 22 mars 2024, 31 mars 2024, 10 prill 2024, 1 maj 2024, 5 maj 2024, 16 qershor 2024, 5 shtator 2024, 28 nentor 2024, 29 nentor 2024, 8 dhjetor 2024, 25 dhjetor 2024.