Prokurat

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

Ambasada mund përpilojë prokura thjeshta për autorizim përfaqësimi për veprime thjeshta nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen e drejtave dhe detyrimeve përfaqësuarit. Nga ky shërbim ofrohet nga Ambasada përfitojnë vetëm shtetasit shqiptarë me banim e qëndrim rregullt Gjermani.

Për t’u pajisur me prokurë shtetasi duhet paraqitet detyrimisht Ambasadë. Me vete duhet ketë pasaportën e vlefshme shqiptare ose kartën e identitetit, si dhe dokumente mjaftueshme tregojnë se ka qëndrim rregullt Gjermani. Gjithashtu duhet dihen me saktësi edhe dhënat e personit autorizuar: përveç emrit, vendlindja, datëlindja, adresa, numri i pasaportës ose kartës identitetit.

Tarifa për përgatitjen e prokurave Ambasadë është 20€/faqe. Pagesa për tarifën duhet bëhet paraprakisht llogarinë e ambasadës për shërbimet konsullore.

Duhet pasur parasysh Ambasada nuk mund lëshojë prokura kanë bëjnë me ndryshime pronësie, si p.sh. veprime kalojnë pronësinë mbi pronat e paluajtshme, dhe prokura kanë bëjnë me detyrime nga kontratat. Këto prokura mund porositen vetëm te noterët e licencuar Gjermani. Te një noter gjerman mund shkohet edhe si zgjidhje alternative, nëse ardhja Ambasadë është e pavolitshme.

Prokurat e lëshuara nga noterë gjermanë kanë nevojë për vërtetim (Beglaubigung) Gjykatën e Rrethit (Landgericht) dhe pastaj duhen  legalizuar ambasadë mënyrë njihen Shqipëri (shih: legalizimi i dokumenteve).

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Ambasada e RSH-së në Berlin - Botschaft der Republik Albanien

Sektori Konsullor - Konsularischer Dienst:

Tel +49 30 25942013
Tel +49 30 81816894

Nr. i emergjences - Notrufnummer:


Mobile +49 174 8619587

Sektori Politik dhe Administrativ - Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel. +49 30 25942014
Tel: +49 30 25942015
Fax +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E enjte
09:00 - 17:00
E premte
09:00 - 14:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.00 - 13.00