Raste vdekjesh

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

raste vdekjesh Ambasada ndihmon përgatitjen e procedurave për transportimin e trupit ndjerit për atdhe, por nuk merr përsipër transportin dhe shpenzimet.

Për transportin e trupit ndjerit për atdhe, firma e transportit duhet jetë e pajisur patjetër me një “vërtetim për kalimin e kufomës”, i cili përgatitet Ambasadë.

Për përgatitjen e vërtetimit mësipërm firma e transportit ose afërm e ndjerit duhet paraqesin Ambasadë dokumentet e mëposhtme:

1. Pasaportën personale e ndjerit. mungesë pasaportës, paraqiten dokumente tjera identifikuese, si kartë identiteti, certifikatë lindje me fotografi, patentë drejtimi automjeti;

2. Dokument lëshuar nga autoritetet gjermane që vërteton se trupi i të ndjerit është i lirë për t’u transportuar (Leichenpass);

3. Vërtetim vdekje (Todesbescheinigung);

4. Mund sillet edhe origjinali i certifikatës vdekjes (Sterbeurkunde) për efekt legalizimi për tu përdorur për regjistrimin e vdekjes Shqipëri (shih: legalizimi i dokumenteve);

5. Kërkesë me shkrim për marrjen e vërtetimit kalimit kufirit.

Ambasada përgatit vërtetimin për kalimin e trupit brenda ditës së mbërritjes këtu të dokumentacionit të mësipërm.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 174 8619587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00