Consular Services online

Shërbimet Konsullore Online

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

TË NDERUAR QYTETARË, Pasi te klikoni ne link-un me poshte, duke klikuar mbi sejcilin nga shërbimet konsullore të listuara, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.

Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online

Postal Address

Embasy of Albania
Prinz Eugen Str. 18/1/5
A-1040 Wien

Tel / Fax

Tel. +43 1 328 8656
Fax. +43 1 328 8658

E-MAIL

embassy.vienna@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00