Shërbimet Konsullore

TARIFAT E VIZAVE PËR VENDET MBULON AMBASADA

1.   Kinë/gratis për gjitha tipet e vizave

2.   Vietnam /për gjitha tipat e vizave                            40 euro

3.   Macao/ vizë D                                                         35 euro

4.   Hong Kong/ vizë D                                                  35 euro

5.   Mongoli /për gjitha tipet e vizave                            30 euro

6.   Koreja e Veriut/ vizë D                                             10 euro

 

TARIFAT E LEGALIZIMEVE

1.   Kinë                                                                     80 euro

2.   Singapor                                                               25 euro

3.   Mongoli                                                               30 euro

4.   Vietnam /anëtare e Konventës Hagës/legalizimi nuk bëhet Ambasadë

5.   Koreja e Jugut /anëtare e Konventës Hagës/ legalizimi nuk bëhet Ambasadë

6.   Australi/ anëtare e Konventës së Hagës/ legalizimi nuk bëhet Ambasadë

*Për shtetasit shqiptar tarifa e legalizimit është 15 euro. Pagesa bëhet  CITIC BANK.

 

TARIFA TJERA

Çertifikatë                                                                   30 euro

Leje kalimi                                                                 30 euro

Deklarata, autorizime, prokura                                        20 euro

Përkthim                                                                   10 euro/ faqe

 

Pagesat e mësipërme mund  bëhen Euro llogarinë:

Bank of China

Albanian Embassy

Nr. i llogarisë: 778350135899

Swift code: BKCHCNBJ

*Lutemi tregoheni kujdesshëm për  paguar plota komisionet e dërgimit dhe marrjes transfertës bankare.   

 

INFORMACION PËR LEJET E KALIMIT

Ambasada pajis me leje kalimi shtetasit shqiptarë kur ata kanë humbur pasaportën ose pasaporta ka skaduar.

Leja e kalimit është e vlefshme për një muaj dhe shërben vetëm si dokument udhëtimi për të hyrë në Shqipëri.

Dokumentat që duhen për leje kalimi:

1.   Fotokopje e pasaportës, çertifikatës personale (e lëshuar 6 muajt e fundit nga autoritetet shqiptare), ose kartë identiteti.

2.   Shkresa origjinale e konfirmimit të humbjes së pasaportës nga policia e vendit ku ka humbur pasaporta (në rast të humbjes së pasaportës).

3.   2 foto

4.   Fatura e CITIC Bank për pagesën 255 RMB (30 euro)

5.   Adresa e vendbanimit dhe adresa në Shqipëri

6.   Te dhenat per statusin e aplikuesit, emrat e prindërve dhe i (e )bashkëshortit.

7.   Të dhënat mbi kombësinë e aplikuesit dhe të bashkëshortes

·         Për shtetasit shqiptarë që jetojnë në Australi aplikimi i lejes së kalimit mund të bëhet me postë dhe dërgimi i shumës për pagesën përkatëse mund të bëhet nëpërmjet Uestern Union, pas komunikimit me telefon ose e-mail me Ambasadën.

·         Ambasada nuk ofron ende shërbimin e pajisjes me pasaporta të shtetasve shqiptarë që u ka skaduar pasaporta. Në këtë rast, ata duhet të aplikojnë për leje kalimi.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Guang Hua Lu, 28, Beijing China

Tel / Fax

Tel. +8610 65321120
Fax.+8610 65325451
Nr. i emergjences: +8610 65321120

E-MAIL

embassy.beijing@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E martë - E enjte
08:30-17:00
E premte
8.30-14.00