Shërbimi Konsullor Online

Shërbimet Konsullore Online

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

TË NDERUAR QYTETARË, Pasi te klikoni ne link-un me poshte, duke klikuar mbi sejcilin nga shërbimet konsullore të listuara, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.

Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/

23 NGA KËTO SHËRBIME DO TË KRYHEN TËRËSISHT ONLINE

SHËRBIMET DO TI DËRGOHEN QYTETARIT ME POSTË TË PARAPAGUAR NGA ANA E TIJ

 

13 SHËRBIMET Që QYTETARI DO TË PARAQITET VETËM NJË HERË PËR TË FIRMOSUR

(NË AMBASADAT DHE KONSULLATAT E RSH-së)

Aplikim për Asistencë të Përgjithshme

Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur

Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur

Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare

Aplikim për Leje Transport Trupi

Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare

Aplikim për Regjistrim fëmije

Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar

Aplikim për Çertifikatë Lindje

Aplikim për Lidhje Martese me të huaj

Aplikim për Regjistrim Martese

Aplikim për Prokurë të Posaçme

Aplikim për Çertifikatë Martese

Aplikim për Deklaratë Noteriale

Aplikim për Regjistrim Vdekje

Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi

Aplikim për Çertifikatë Vdekje

Aplikim për Procesverbal

Aplikim për Çertifikatë Familjare

Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë

Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

Aplikim për Vizë

Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin

 

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

 

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

 

Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm

 

Aplikim për Përkthim

 

Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

 

Aplikim për Leje Kalimi

 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Guang Hua Lu, 28, Beijing China

Tel / Fax

Tel. +8610 65321120
Fax.+8610 65325451
Nr. i emergjences: +8610 65321120

E-MAIL

embassy.beijing@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E martë - E enjte
08:30-17:00
E premte
8.30-14.00