Llogaria bankare për shërbimet konsullore

LLOGARIA PËR VEPRIMET KONSULLORE:

Botschaft Albanien

IBAN: DE55100700000434926200

BIC: DEUTDEBBXXX

Deutsche Bank, Berlin

Kontonummer: 4349262

BLZ: 10070000

 

LLOGARIA PËR PASAPORTË:

Botschaft der Republik Albanien-Konsularabteilung;

Währung: Eur IBAN: DE16 1007 0100 0319 0006 00 

Kontonummer: 319000600;

Bankleitzal: 10070100;

BIC/SWIFT: DEUTDEBB101

 

 

Shënim:

Te fusha e qëllimit pagesës (Verwendungszweck) duhet shënuar lloji i shërbimit kërkohet dhe emri i personit cilit i përket dokumenti.

Shtetasit që do të paraqiten në Ambasadë për të marrë shërbime konsullore, duhet të kryejnë transferta bankare 3 ditë përpara takimit në përfaqësi. Kryerja e transfertave cash në Deutsche Bank Berlin nuk është më e mundur.

Adresse

Botschaft der Republik Albanien
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Konsularischer Dienst

Tel. +49 30 25942013

Notrufnummer

Mobile +49 174 86 195 87

Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel: +49 30 25942014

Tel: +49 30 25942015

Fax: +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
09:00 - 17:00
Öffnungszeiten Konsularabteilung
Montag 10.00- 14.00
Mittwoch 10.00-14.00
Freitag 09.30 - 13.00