Prokurat

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

Ambasada mund përpilojë prokura thjeshta për autorizim përfaqësimi për veprime thjeshta nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen e drejtave dhe detyrimeve përfaqësuarit. Nga ky shërbim ofrohet nga Ambasada përfitojnë vetëm shtetasit shqiptarë me banim e qëndrim rregullt Gjermani.

Për t’u pajisur me prokurë shtetasi duhet paraqitet detyrimisht Ambasadë. Me vete duhet ketë pasaportën e vlefshme shqiptare ose kartën e identitetit, si dhe dokumente mjaftueshme tregojnë se ka qëndrim rregullt Gjermani. Gjithashtu duhet dihen me saktësi edhe dhënat e personit autorizuar: përveç emrit, vendlindja, datëlindja, adresa, numri i pasaportës ose kartës identitetit.

Tarifa për përgatitjen e prokurave Ambasadë është 20€/faqe. Pagesa për tarifën duhet bëhet paraprakisht llogarinë e ambasadës për shërbimet konsullore.

Duhet pasur parasysh Ambasada nuk mund lëshojë prokura kanë bëjnë me ndryshime pronësie, si p.sh. veprime kalojnë pronësinë mbi pronat e paluajtshme, dhe prokura kanë bëjnë me detyrime nga kontratat. Këto prokura mund porositen vetëm te noterët e licencuar Gjermani. Te një noter gjerman mund shkohet edhe si zgjidhje alternative, nëse ardhja Ambasadë është e pavolitshme.

Prokurat e lëshuara nga noterë gjermanë kanë nevojë për vërtetim (Beglaubigung) Gjykatën e Rrethit (Landgericht) dhe pastaj duhen  legalizuar ambasadë mënyrë njihen Shqipëri (shih: legalizimi i dokumenteve).

Adresse

Botschaft der Republik Albanien
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Konsularischer Dienst

Tel. +49 30 25942013

Notrufnummer

Mobile +49 174 86 195 87

Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel: +49 30 25942014

Tel: +49 30 25942015

Fax: +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
09:00 - 17:00
Öffnungszeiten Konsularabteilung
Montag 10.00- 14.00
Mittwoch 10.00-14.00
Freitag 09.30 - 13.00