Llogaria bankare për shërbimet konsullore

LLOGARIA PËR VEPRIMET KONSULLORE:

Botschaft Albanien

IBAN: DE55100700000434926200

BIC: DEUTDEBBXXX

Deutsche Bank, Berlin

Kontonummer: 4349262

BLZ: 10070000

 

LLOGARIA PËR PASAPORTË:

Botschaft der Republik Albanien-Konsularabteilung;

Währung: Eur IBAN: DE16 1007 0100 0319 0006 00 

Kontonummer: 319000600;

Bankleitzal: 10070100;

BIC/SWIFT: DEUTDEBB101

 

 

Shënim:

Te fusha e qëllimit pagesës (Verwendungszweck) duhet shënuar lloji i shërbimit kërkohet dhe emri i personit cilit i përket dokumenti.

Shtetasit që do të paraqiten në Ambasadë për të marrë shërbime konsullore, duhet të kryejnë transferta bankare 3 ditë përpara takimit në përfaqësi. Kryerja e transfertave cash në Deutsche Bank Berlin nuk është më e mundur.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Ambasada e RSH-së në Berlin - Botschaft der Republik Albanien

Sektori Konsullor - Konsularischer Dienst:

Tel +49 30 25942013
Tel +49 30 81816894

Nr. i emergjences - Notrufnummer:


Mobile +49 174 8619587

Sektori Politik dhe Administrativ - Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel. +49 30 25942014
Tel: +49 30 25942015
Fax +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E enjte
09:00 - 17:00
E premte
09:00 - 14:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.00 - 13.00