Shërbimi Konsullor Online

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online

Shërbimet Konsullore Online

 

 

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore
TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi sejcilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.
Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/
, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 25930461
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 25930412

Nr. i emergjences: +49 174 8619587

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.00 - 14.00