TRANSPARENCA E PROKURORISË - MES SEKRETIT HETIMORË DHE TË DREJTËS SË PUBLIKUT PËR T'U INFORMUAR

Qendra për Tranzicion Demokratik, bashkëpunim me Prokurorinë e Lartë Shtetit dhe Misionin e OSBE-së Mal Zi, organizuan 8 Prill 2016, konferencën me temë: "Transparenca e Prokurorisë - Mes sekretit hetimor dhe drejtës publikut për t'u informuar".
 
Gjatë konferencës u vu dukje se, një nga detyrimet e institucioneve shtetit, veçanërisht atyre merren me luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, është , forcojnë besimin e qytetarëve tek puna e tyre dhe t'i informojnë për aktivitetet kryejnë. "E drejta e publikut për t'u informuar është pjesë e standardeve ndërkombëtare, por, nga ana tjetër, komunikimin me mediat dhe opinionin publik, duhet marrë kosideratë edhe parimi i ruajtjes sekretit proceseve hetimore, konfidencialitetit dhe privatësisë personave nën hetim dhe familjeve tyre.
 
Ndonëse kufizuese ndaj njëri-tjetrit, këto parime janë njëjtën kohë edhe garantues ekuilibrit marrëdhënieve mes organeve Prokurorisë dhe mediave. Këto fundit kanë detyrimin mbrojnë parimin e transparencës, duke informuar me përgjegjësi dhe profesionalizëm", ishte mesazhi i përcjellë gjatë konferencë.
 
Siç u theksua edhe nga organizatorët, qëllimi i këtij aktiviteti ishte kontribuonte përmirësimin e imazhit dhe integritetit institucionit Prokurorisë Shtetit Mal Zi dhe rritjen e besimit qytetarëve tek institucionet. Diskutuesit theksuan nevojën për vendosur punën e institucioneve, vecanërisht organeve prokurorisë mbi baza kushtetuese dhe ligjore, si dhe , nëpërmjet një politike hapur dhe transparente tyre, realizohet një komunikim sa cilësor mes gjitha palëve interesuara.
 
Demokracia, u theksua nga pranishmit, dikton nevojën për ndërtimin e një mjedisi ku ka vend edhe për kritika konstruktive ndaj punës organeve, dialog dhe drejtë publikut për t'u informuar. Nga ana tjetër, institucioni i prokurorisë, jo vetëm duhet t'a stimulojë këtë dialog, por dhe marrë pjesë aktivisht . Aktiviteti u ndoq edhe nga stafi i Ambasadës.
 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Bulevar Dzordza Vashingtona br.98
Capital Plaza, 81000 Podgorica Montenegro

Tel / Fax

Tel: +38220671772
Fax: +38220671772
Emergjencat: +382 67 288 757

E-MAIL

embassy.podgorica@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00