Marrëdheniet dypalëshe

LISTA E DOKUMENTEVE SHQIPTARO-RUSE NE FUQI 

I. Marrëveshje ndërshtetërore dhe ndërqeveritare fuqi

1. Konventë midis Republikës Popullore Socialiste Shqipërisë dhe Bashkimit  Republikave Popullore Socialiste Sovjetike për dhënien e ndihmës juridike për cështje civile, familjare martesës dhe penale, nënshkruar 30.06.1958.

2. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë Federatës Ruse mbi fluturimet ajrore, datë 23 qershor 1993 (ka hyrë fuqi 23.06.1993).

3. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë Federatës Ruse mbi udhëtimet e ndërsjella shtetasve, datë 7 prill 1993 (ka hyrë fuqi 06.08.1993).

4. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e postave dhe lidhjes elektronike, datë 7 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 07.04.1995).

5. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi tregtinë, bashkëpunimin ekonomik dhe tekniko-shkencor, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 30.10.1995).

6. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi transportin ndërkombëtar automobilistik, datë 23.06.1993 (ka hyrë në fuqi më 24.10.1995).

7. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin kulturor dhe shkencor, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 18.12.1995).

8. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e turizmit, datë 28 nëntor 1995 (ka hyrë në fuqi më 22.01.1996).

9. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimit të kapitaleve, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 29.05.1996).

10. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi shmangien e tatimit të dyfishtë për taksat mbi të ardhurat dhe pronën, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 09.12.1997).

11. Konventa Konsullore ndërmjet Federatës Ruse dhe Republikës së Shqipërisë, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 08.01.1998).

12. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi transportin detar, datë 19 shtator 1996 (ka hyrë në fuqi më 24.10.1998).

13. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi njohjen e ndërsjellë dhe ekuivalentimin e dokumenteve shkollore, datë 8 qershor 2000 (ka hyrë në fuqi më 08.06.2000).

14. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi rregullimin e borxhit të Republikës së Shqipërisë kundrejt Federatës Ruse për kreditë e dhëna më parë, datë 26 janar 2001 (ka hyrë në fuqi më 02.04.2002).

15. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse për përmbushjen e detyrimeve financiare të Republikës së Shqipërisë kundrejt Federatës Ruse mbi balancat e llogarive të korporatës shtetërore “Banka e zhvillimit dhe veprimtarisë ekonomike me jashtë (Vneshekonombank)” tek Banka e Shtetit Shqiptar, datë 31.03.2011.

II. Marrëveshje ndërdikasteriale në fuqi

1. Marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë të Shëndetësisë të Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë dhe shkencës mjekësore, datë 27 maj 1993 (ka hyrë në fuqi më 27.05.1993).

2. Marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e kulturës, datë 15 nëntor 1993 (ka hyrë në fuqi më 15.11.1993).

3. Marrëveshje mbi bashkëpunimin ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse, datë 13 shkurt 1995 (ka hyrë në fuqi më 13.02.1995).

4. Marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e arkivave, datë 16 shkurt 1996 (ka hyrë në fuqi më 16.02.1996).

5. Marrëveshje ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Shërbimit Federal të Arkivave të Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e arkivave, datë 23 shtator 2000 (ka hyrë në fuqi më 23.09.2000).

6. Marrëveshje ndërmjet Drejtorisë Qendrore për Ndalimin e Larjes së Parave te Republikes se Shqipërisë dhe Shërbimit Federal të Monitorimit Financiar te Federates Ruse mbi bashkëpunimin dhe luftën kundër  legalizimit të të ardhurave, të përfituara në rrugë kriminale dhe kundër financimit të terrorizmit, datë 3 dhjetor 2009 (ka hyrë në fuqi më 03.12.2009).

7. Protokolli i Bashkepunimit midis Qendres Shteterore te Film-Arkivit te Republikes se Shqiperise dhe Studios Qendrore te Kino-Vidios se Filmit Dokumentar dhe Mesimdhenies se Filmit Rus te Federates Ruse (FGUP), date 06.12.2010.

8. Protokoll midis Ministrise Turizimit, Kultures, Rinise dhe Sporteve te Republikes se Shqiperise dhe Ministrise se Kultures dhe Turizmit te Federates Ruse mbi Organizimin e Diteve te Kultures Shpirterore Ruse dhe Shqiptare ne Shqiperi dhe Rusi, date 02.03.2011.

9. Marreveshje midis Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Shërbimit Federal për Kontrollin e Trafikut të Narkotikëve të Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në luftën kundër trafikut të paligjshëm të lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të tyre, date 27.07.2011.

10. Programi i Bashkepunimit ndermjet Ministrise se Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve te Republikes se Shqiprise dhe Ministrise se Kultures se Federates Ruse per vitet 2013-2015, date 01.10.2012.

III. Dokumente të tjera

1. Marrëveshje mbi bashkëpunimin shkencor ndërmjet Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Federatës Ruse, datë 25 gusht 1995 (ka hyrë në fuqi më 25.08.1995).

2. Marrëveshje ndërmjet Bankës së Shtetit Shqiptar dhe Bankës Qendrore  të Federatës Ruse, datë 28 nëntor 1995 (ka hyrë në fuqi më 28.11.1995).

3. Marrëveshje ndërmjet Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Republikës së Shqipërisë dhe Dhomës së Tregtisë e Industrisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e shkëmbimit të Informacionit, datë 11 tetor 2006 (ka hyrë në fuqi më 11.10.2006).

4. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kontrollit të Lartë të Shtetit të Republikës se Shqiperise dhe Dhomës së Kontrollit të Federatës Ruse, datë 16 nëntor 2006 (ka hyrë në fuqi më 16.11.2006)

5. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike pranë MPJ të Republikës së Shqipërisë dhe Akademisë Diplomatike pranë MPJ së Rusisë, datë 14 tetor 2008 (ka hyrë në fuqi më 14.10.2008).

6. Memorandum Mirekuptimi mbi Bashkepunimin ne fushen e Standartizimit ndermjet Drejtorise se Pergjithshme te Standartizimit te Republikes se Shqiperise dhe Agjencise Federale te Rregullimit Teknik dhe Metrollogjise te Federates Ruse, date 03.12.2009.

7. Marreveshje midis Dhomes se Tregtise dhe Industrise se Tiranes me Dhomen e Tregtise dhe Industrise se Moskes, me dt. 22.06.2011.

8. Marreveshje midis Universitetit te Tiranes, Shqiperi, dhe Universitetit Shteror “Lomonosov” te Moskes, Federata Ruse, mbi bashkepunimin shkencor dhe arsimor, date 12.12.2012.

 

Adresa

Ambasada Shqiptare
119049, Ulica Mytnaja, dom 3,
kvartira 8 Moskva, Russia

Tel / Fax

Tel.: +7 495 982 38 52 (3)
Fax.:+7 495 982 38 54
Numri i emergjencës +7 929 968 05 38 (Vetëm për shtetasit shqiptarë)

E-MAIL

embassy.moscow@mfa.gov.al

Orari i pritjes së sektorit konsullor

E hënë- E premte
11:00 - 14:00