Qendra e Ekselencës pë Financat në Lubjanë organizon veprimtari vjetore me partnerët e saj

Në datën 4 shkurt, Qendra e Ekselencës për Financat, CEF, organizoi në Lubjanë veprimtari vjetore me partnerët e saj. Merrnin pjesë autoritete sllovene, ambasadorë dhe organizata të tjera partnere. Të pranishmit i përshëndeti Jana Repanšek, drejtore e CEF. Kjo qendër ofron kontribute të veçanta përmes ekspertizës, njohurive, rrjetëzimeve dhe ideve në fushat e sektorit financiar dhe bankar, si dhe për reformat strukturore në vendet e Evropës Juglindore. Prej vitesh Shqipëria është anëtare aktive e kësaj organizate dhe përfiton prej projekteve të saj. Në veprimtari ishte i pranishëm edhe ambasadori Pëllumb Qazimi.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00