Bashkëpunim: Ambasada e Shqipërisë-Bashkia e Lubjanës

datën 31 mars ambasadori Pëllumb Qazimi u prit takim nga Zëvendës Kryetari Bashkisë Lubjanë Dejan Crnek. Gjatë takimit ambasadori theksoi kënaqësinë e komunikimit e shkëmbimeve me Bashkinë Lubjanë, si kryeqytet tashmë i shpallur qyteti i gjelbërt për vitin 2016. Njëherazi, informoi për zhvillimet Shqipëri dhe mbështetjen e pakursyer Sllovenia ka ofruar për Shqipërinë për demokratizimin e shoqërisë shqiptare, anëtarësimin e Shqipërisë Aleancën e NATO-s, ashtu edhe për integrimin evropian. Me theks veçantë u trajtua nevoja e sjelljes afër dy vendeve e dy popujve tanë dhe këtë kuadër edhe dy kryeqyteteve, Tiranës dhe Lubjanës.

Z. Dejan Crnek nënvizoi domosdoshmërinë e kontakteve midis dy vendeve jo vetëm nivelin qëndror por edhe atë lokal dhe para gjithash nivel kryeqytetesh. Pavarësisht se Shqipëria është afër, shpesh për publikun slloven ajo paraqitet edhe larg. këtë kuptim sipas tij, janë gjitha mundësitë dy vendet jenë pranë e bashkëpunojnë nga afër. Z. Crnek përcolli edhe mesazhin e vullnetit Bashkisë Lubjanë dhe vetë Kryetarit Bashkisë Zoran Jankoviç për bashkëpunim afërt me Ambasadën e Shqipërisë.

Bashkëbiseduesit shprehën gadishmërinë për një numër projektesh përbashkëta me Ambasadën. afërmi Lubjanë organizohet Dita e kulturës dhe e turizmit shqiptar, përfaqëson veprimtarinë e parë këtij lloji për Shqipërinë Slloveni. tej, u gjet mirëkuptim edhe për një projekt tjetër, fryt bashkëpunimi ndërmjet Ambasadës Shqipërisë dhe Bashkisë Lubjanë. Bëhet fjalë për ekspozitën fotografike “Shqipëria, Sllovenia dhe Kroacia nga Ajri”, projekt për cilin Ambasada ka kohë po punon e koordinon me autorët përkatës. Ekspozita pas hapjes qytetin e Lubjanës, synohet lëvizë edhe qytete tjera kryesore Sllovenisë. projekt do përfshihet edhe komuniteti shqiptar.

Gjatë takimit u gjet gjuha e përbashkët për bashkëpunim e prani ndërsjelltë veprimtaritë e Bashkisë Lubjanës dhe Ambasadës Shqipërisë. Këto angazhime u konsideruan si nevojëshme e domosdoshme për sjellë afër dy popujt e dy vendet tona.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00