Profesorë të universiteteve vizitojnë Ambasadën

datën 16 shtator profesorë fushës bujqësisë Universitetit Prishtinës, Universitetit Bujqësor Tiranë dhe Universitetit Korçës, vizituan Ambasadën e Shqipërisë. Me këtë rast u zhvillua një bashkëbisedim i ngrohtë dhe miqësor. Profesorët prej ditësh janë pjesëmarrës një veprimtari trainuese rajonale fushën e bujqësisë, zhvillohet Lubjanë.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00