Thellim i bashkëpunimit kulturor ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovenisë

datën 1 shkurt ambasadori Pëllumb Qazimi u prit takim nga Z. Igor Teršar, drejtor i JSKDFondi Publik Slloven për Veprimtari Kulturore. JSKD është organizatë publike sllovene me mision promovimin e artit dhe kulturës, kryesisht autorëve dhe grupeve amatore. Organizata është e shtrirë dhe ushtron aktivitetin Lubjanë dhe 59 qendra tjera mbarë Slloveninë. Prej 10 vitesh kjo organizatë bashku me organizata simotra nga vende BE-së dhe vende tjera evropiane kanë krijuar Organizatën Evropiane për promovimin e kulturës dhe artit, duke zbatuar projekte vende ndryshme për promovim e shkëmbim kulturash ndërmjet vendeve, duke shfrytëzuar edhe fonde BE-së. Drejtuesi i JSKD paraqiti kërkesën dhe dëshirën edhe Shqipëria jetë pjesë e kësaj organizate evropiane.

Bashkëbiseduesit shprehën gadishmërinë për vendosje një bashkëpunimi qëndrueshëm, përmes veprimtarive ndryshme promovuese imazhit Shqipërisë dhe jo vetëm Lubjanë, por edhe qytete tjera Sllovenisë, ku kjo organizatë është e shtrirë. Pjesë e këtij bashkëpunimi do jenë jo vetëm koncerte e ekspozita ndryshme me grupe dhe autorë nga Shqipëria, por edhe veprimtari kulturore dhe artistike komunitetit shqiptar Slloveni.

Në bashkëpunim me JSKD, Ambasada e Shqipërisë do çel muajin mars Galerinë KULT 3000, Lubjanë, Ekspozitën e pikturës dhe skulpturës “Proximus” GALERIAKALO, Tiranë. Ekspozita do jetë vijim tryezës rrumbullakët i kushtohet bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovenisë.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00