Për thellimin e bashkëpunimit dypalësh ekonomik

vijim takimeve Dhomën e Tregëtisë dhe Industrisë, Agjensinë Kombëtare Sllovene Investimeve dhe bisneseve ndryshme vendase, datën 11 shkurt ambasadori Pëllumb Qazimi u prit takim nga Iztok Živko, menaxher i përgjithshëm i kompanisë TEVEL. Kompania është e profilizuar për industrinë e minierave dhe sistemet e gazsjellësave, etj. Gjatë takimit u diskutua për mundësitë e përfaqësimit dhe pranisë kësaj kompanie tregun shqiptar.

Takimi ishte i frytshëm edhe për shkëmbimin e informacionit lidhur me krijimin e Këshillit Përbashkët Bisnesit Slloveni-Shqipëri ardhmen e afërt, nismë e ofruar nga Sllovenia dhe e pranuar nga Shqipëria. Kjo formë e re organizimi është provuar si e efektshme dhe pa kosto marrëdhëniet ndërbisnes ndërmjet shteteve.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00