Për një qasje të re në thellimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovenisë

datën 19 shkurt ambasadori Pëllumb Qazimi zhvilloi takim me ambasadorin Franc But, Drejtues i Departamentit te Bashkepunimit Ekonomik Ministrinë e Punëve Jashtme Sllovenisë. Bashkëbiseduesit ndanë njëjtin qëndrim se është momenti për një qasje re ndaj bashkëpunimit ekonomik dypalësh. Disa forma tradicionale komunikimit aspektin e bashkëpunimit ekonomik duket se nuk kanë dhënë frytet e pritshme. Prandaj është e nevojshme për zbatim formash reja informimit dypalësh, prezantimit klimës bisnesit dy vendet dhe inkurajimit subjekteve private e bisneseve për komunikim e veprim.

një periudhë afërt do organizohen disa veprimtari promovuese aspektin e bashkëpunimit ekonomik dhe turizmit. Ndërkohë, dy palët do aktualizojnë hapat afatshkurtër e afatmesëm, përfshi takimin e ardhshëm Komisionit Përbashkët Ekonomik.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00