Takim në Ambasadë me miq të Shqipërisë

datën 29 shkurt mjediset e Ambasadës u zhvillua takim pune me miq Shqipërisë. Merrnin pjesë Franc Bogovič, anëtar i parlamentit Evropian, Janez Podobnik, drejtor i ECPD, institut ndërkombëtar për Zhvillim Qendrueshëm, Planifikim Urban dhe Studime Mjedisore, Tea Glažar, drejtore Ministrinë e Arsimit e Sporteve, Ante Milevoj, drejtor Dhomën Sllovene Tregtisë dhe Industrisë, Gašper Jež, drejtor i CMSR, Qendër për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim, Nina Šelih, drejtuese e studios ligjore »Šelih & Partnerji”, Dr. Nataša Gergorič Bon, punonjëse shkencore e Akademisë Shkencave Sllovenisë, etj.

Takimi i punës ishte vijim takimeve mëparshme interes njohjes mirë Shqipërisë, promovimit imazhit saj, si dhe gjetjen e rrugëve mira thellimit bashkëpunimit dypalësh. Pjesëmarrësit takim shkëmbyen mendime dhe parashtruan ide konkrete për thellimin e bashkëpunimit dypalësh fushat e mbështetjes Shqipërisë rrugëtimin e saj evropian, fushat e arsimit, kulturës e shkencës, bashkëpunimit kuadrin e nismave rajonale dhe zbatimit strategjisë makrorajonit Adriatiko-Jonian. Me theks veçantë u trajtua çështja e ndryshimeve pozitive, aq nevojëshme, aspektin e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve.

Gjithashtu, pjesëmarrësit ranë dakord për disa veprimtari përbashkëta me Ambasadën, cilat do organizohen periudhën pasuese 2-3 mujore dhe synojnë prezantimin mirë Shqipërisë Slloveni dhe konkretisht fushat e ekonomisë, turizmit, kulturës, etj.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00