Projekte zhvillimore sllovene në Shqipëri

datën 29 mars është pritur Ambasadë Alenka Mubi Zalaznik, menaxhere projektesh e kompanisë sllovene »Limnos«, Lubjanë, e profilizuar për ekologji aplikuar. »Limnos« aktualisht është e angazhuar qytetin e Vlorës projekt për mbrojtjen e ujrave, si dhe fushën trainuese. Gjithashtu, gjatë vitit 2016 pritet fillojë projekt qytetin e Korçës lidhur me trajtimin e mbeturinave, mbrojtjen e ujit pijshëm, etj. Projekt i ngjajshëm është iniciuar edhe qytetin e Ersekës. kuadrin e projektit Ersekës, gjatë javës kaluar ka vizituar qytetin Velenje Sllovenisë, kryetari i Bashkisë Ersekë. gjithë projektet kanë natyrë zhvillimore dhe janë pjesë e projekteve zhvillimore Sllovenisë për Shqipërinë. Ato financohen nga qeveria sllovene dhe donatorë tjerë. Ato menaxhohen nga Qendra sllovene e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Zhvillimit, CMSR, Lubjanë dhe Qendra për Bashkëpunim Ballkanik dhe Zhvillim, BCCD, Tiranë.

Slovenian development projects in Albania. “Limnos” is part of such projects in various cities of Albania, as Vlora, Korça and Erseka.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00