Dita Ndërkombëtare e Ndërgjegjësimit për Minat dhe Assistencës në Aksionin kundër Minave

Data 4 prill, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit për minat dhe assistencës aksionin kundër minave i kushtohet edukimit publikut për rreziqet e minave tokësore. Sllovenia është e angazhuar mënyrë aktive veprimin kundër minave nëpërmjet organizatës ITF-Enhancing Human Security. Kjo organizatë mbulon një spektër gjërë aktiviteti ndërkombëtarë dhe është shndëruar zbatuese  projekteve suksesshme fushën e sigurisë njerëzore. ITF-Enhancing Human Security prej shumë vitesh ka qenë e angazhuar Shqipëri për pastrimin e vendeve ndotura nga municionet. Gjithashtu, parashikon zbatim projekteve rinj gjatë vitit 2017. Me rastin e kësaj dite Lubjanë janë organizuar një numër veprimtarish, cilat veçanti kanë synuar ndërgjegjësimin e publikut dhe edukimin e tij për rezikun e minave.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00