Marrëdheniet dypalëshe

MARRËDHËNIET DYPALËSHE SHQIPËRISLLOVENI

 

           Bashkëpunimi politik

Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovenisë janë vendosur 9 mars 1992. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Slloveninë konsiderohen shumë mira, qëndrueshme dhe pa asnjë çështje hapur. Midis palëve është zhvilluar një dialog politik konstruktiv, si kuadër marrëdhënieve dypalëshe ashtu edhe për situatën rajon dhe gjerë. Shkëmbimi  i vizitave nivelit lartë, takimet kuadrin e organizatave ndërkombëtare dhe forumeve shumëpalëshe kanë ofruar  përmbajtje cilësore marrëdhënieve dypalëshe, duke krijuar një klimë edhe intensive bashkëpunuese shumë fusha.

Sllovenia ka mbështetur anëtarësimin e Shqipërisë NATO. Slovenia është një vend mik dhe partner i rëndësishëm, procesin e integrimit evropian Shqipërisë. Ajo është avokate e zgjerimit BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndaj Shqipërisë Sllovenia ka ofruar mbështetje pakushtëzuar gjatë gjitha etapave proçesit integrimit, si për marrjen e statusit vendit kandidat, ashtu dhe për hapjen e negociatave anëtarësimit Bashkimin Evropian.

          Kuadri ligjor

Kuadri ligjor rregullon marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovenisë është i gjerë dhe i shtrirë shumë fusha. Janë mbi 30 marrëveshje e protokolle bashkëpunimit dypalësh, cilat mbulojnë fusha si politika e jashtme, ekonomia dhe tregtia, transporti, arsimi, shkenca, kultura, turizmi, shëndetësia, financat, siguria, etj. Ndërkohë, disa marrëveshje tjera bashkëpunimit dypalësh janë proces.

          Bashkëpunimi ekonomik                                                                              

Promovimi i bashkëpunimit ekonomik dhe i shkëmbimeve tregtare përbëjnë prioritet për dy vendet. Me gjithё vullnetin politik shprehur nga dyja palët, si  dhe potencialet reale ekzistojnë, nuk është arritur shfrytëzohen gjitha hapësirat dhe mundësitë   ky bashkëpunim shënojë rritje qenësishme shkëmbimeve tregtare dhe investimeve. Sesioni i II-të i Komisionit Përbashkët Ekonomik, u zhvillua Lubjanë, datat 16-17 qershor 2014, përcaktoi fushat e bashkëpunimit bilateral për çështjet ekonomike dhe fushat e tjera.

Për këtë qëllim janë zhvilluar disa veprimtari inkurajuese siorganizimi i Ditës Kulturës dhe Turizmit Shqipërisë Lubjanë prill 2015, organizimi Lubjanë i tryezës rrumbullakët kushtuar bashkëpunimit “Shqipëri-Slloveni” mars 2016, kontaktet e takimet me kompani sllovene interesuara për hyrje tregun shqiptar, shfrytëzimi me efektivitet i projekteve zhvillimore sllovene Shqipëri,  nënshkrimi i Memorandumit Bashkëpunimit mes dy agjensive kombëtare investimeve, AIDA-Shqipëri dhe SPIRIT-Slloveni, krijimi shpejti i Këshillit Përbashkët Bisnesit Slloveni-Shqipëri, organizimi Lubjanë i tryezës rrumbullakët me operatorë e agjensi sllovene turizmit me temë “Shqipëria si destinacion turistik”, etj.

         Shkëmbimet kulturore

Promovimi i imazhit të Shqipërisë përbën përparësi të punës të Ambasadës së Shqipërisë. Ekspozitat shqiptare të pikturës e skulpturës, fotoekspozitat e natyrës e të turizmit shqiptar, prazantimi i Shqipërisë përmes programeve sllovene të radios e televizionit, simpoziumet shkencore kushtuar lidhjeve të hershme shqiptaro-sllovene, prezantimi i filmit shqiptar për publikun sllovene, etj., kanë sjellë më afër të dy popujt dhe të dyja vendet tona. Njëherazi këto aktivitete kanë shërbyer si nxitje për thellimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Sllovenisë edhe në fusha të tjera.

         Diaspora shqiptare

Prania shqiptare në Slloveni ka një jetëgjatësi gati 90-vjeçare. Diaspora shqiptare në Slloveni është kryesisht rezultat i lëvizjeve të shqiptarëve brenda ish-Jugosllavisë. Në Slloveni jeton një komunitet shqiptar prej rreth 10 mijë vetësh, të cilët janë kryesisht nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Një numër i kufizuar shqiptarësh nga Shqipëria është vendosur në Slloveni pas viteve 90-të të shekullit të kaluar. Disa nga përparësitë e punës me diasporën shqiptare kanë qenë integrimi më i mirë në shoqërinë sllovene, përmirësimi i statusit të komunitetit shqiptar në Slloveni, hapja dhe funksioniomi i shkollave të mësimit plotësues në gjuhën shqipe, ruajtja e kulturës, traditave dhe identitetit shqiptar, etj. Shqiptarët e Sllovenisë përfaqësojnë urë lidhëse e miqësie ndërmjet popullit shqiptar dhe atij slloven.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
08:00 - 16:00