Shërbimi Konsullor Online . Shqipëria është më afer

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore
TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse. Per me shume vizitoni faqen http://e-albania.al
kliko per te shikuar video meshazhin

 

Shërbimet Konsullore Online

 

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore
TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.
Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

Aplikim për Asistencë të përgjithshme

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar ose të burgosur

Aplikim për Shtetësi me dhënie

Aplikim për Shtetësi me njohje

Aplikim për Rifitim shtetësie

Aplikim për Lënie Shtetësie

Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë

Aplikim për Leje Kalimi

Aplikim për Leje Transport Trupi

Aplikim për Regjistrim fëmije

Aplikim për Çertifikatë Lindje

Aplikim për Regjistrim Martese

Aplikim për Çertifikatë Martese

Aplikim për Regjistrim Vdekje

Aplikim për Çertifikatë Vdekje

Aplikim për Çertifikatë Familjare

Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar

Aplikim për Lidhje Martese me të huaj

Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)-vetëm Italia

Aplikim për Prokurë të Posaçme

Aplikim për Deklaratë noteriale

Aplikim për Autentifikim nënshkrimi

Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

Aplikim për Procesverbal

Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje

Aplikim për Vërtetim certifikatë Martese

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm

Aplikim për Përkthim Dokumenti

Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

Aplikim për Vizë

Adresa

Ambasada Shqiptare
İlkbahar Mahallesi, Medeni Müdafi Sokak, No 35,
Çankaya, Ankara

Tel / Fax

Tel. +90312 4416103
Fax.+ 90312 4416109
Nr. i emergjences :+90 544 962 26 17

E-MAIL

embassy.ankara@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00