VËRTETIM KONSULLOR IDENTITETI

Albanian

Vërtetimi lëshohet kur shtetasi shqiptar në Kanada ende nuk ka një dokument zyrtar identiteti të vlefshëm. Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9779
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Kopje dokumenti identifikimi shqiptar (pasaportë ose kartë identiteti) ose certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj;
  2. Dy (2) fotografi format pasaporte (4×5 cm, me sfond te bardhe);
  3. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  4. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).

Adresa

Ambasada Shqiptare
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00