VËRTETIM KONSULLOR MBI TË DHËNAT PERSONALE

Albanian

Vërtetimi për të dhënat personale të shtetasit shqiptar në Kanada lëshohet kur nevojitet për përdorim tek autoritetet vendase. Të dhënat personale janë gjeneralitetet si: emër, mbiemër, datëlindje, vendlindje, amësi, atësi, gjendja civile, etj. Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9488
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Kopje dokumenti identifikimi shqiptar (pasaportë ose kartë identiteti) ose certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj;
  2. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  3. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).

Adresa

Ambasada Shqiptare
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00