Bashkëpunimi Ekonomik

Disa nga aspektet e rëndësishme bashkëpunimit dypalësh janë:

- Identifikimi dhe implementimi i projekteve parashikuara paketën e kooperacionit.

Projektet akordohen bazë tre vjecare (Protokolli i fundit 2002-2004) dhe përqëndrohen rehabilitimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve bazë dhe kushteve sociale e shëndetesore, forcimin e institucioneve dhe zhvillimin e sektorit privat. Synohet nje angazhim i madh i shoqerise civile, nëpërmjet OJQ dhe aktiviteteve bashkëpunimit decentralizuar.

Italia përfaqeson donatorin madh dypalësh për vendin tonë dhe tretin, pas BE dhe Bankës Boterore, ndër donatorët shumëpalësh;

- Vendosja dhe zgjerimi i lidhjeve ndërmjet institucioneve qëndrore, rajonale e lokale fushën e ekonomisë dhe biznesit, si përsa i përket bazës ligjore ashtu edhe mbështetjes inisiativave konkrete sipërmarrëse firmave dy vendeve;

- Informimi dhe mbështetja e pjesëmarrjes panairet dhe ekspozitat zhvillohen dy vendet.

Sigurimi i informacionit për kompanitë kërkojnë investojnë vendin tonë dhe vendosja e kontakteve me organet tona specializuara.

Shkëmbimet dypaleshe kanë ardhur rritje vazhdueshme dhe per vitin 2006 ato shënonin 1,1 miliarde Euro. Eksportet tona shënojnë 450 mlndhe importet 650 mln €;

- Identifikimi i mundësive bashkëpunimit krijohen kuader fondeve komunitare destinuara për bashkëpunimin nderkufitar dhe atyre lidhen me politikat ekonomiko-tregtare Italisë drejt rajonit tone (veçanërisht ligjet 84 & 212);

- Organizatat ndërkombëtare me bazë Romë dhe veçanti FAO, WFP dhe IFAD dhe përfshin ndjekjen e takimeve organeve larta tyre dhe trasmetimin e pozicionit teë vendit tonë për problematikën e trajtuar, si dhe ndjekjen e problematikës lidhur me projektet e këtyre organizatave vendin tonë;

- Ambasadat mbulojnë vendin tonë nga Roma, përsa i përket marrëveshjeve, shkëmbimit informacionit, organizimit forumeve biznesit e projekteve konkrete bashkëpunimit, etj.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Via Asmara nr.5 - 00199
Romë - Itali

Tel / Fax

Tel: 00 39 06/86224110
Fax: 00 39 06/86224120
Zyra Konsullore
Tel: +39 06/86224115
Nr. i emergjences:+39 344 495 1075

E-MAIL

embassy.rome@mfa.gov.al konsullore.rome@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
09.00 - 17.00