Deklaratë e Ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati pas Raportit përfundimtar të OSBE/ODIHR-it për zgjedhjet vendore të 21 qershorit 2015:

emër Qeverisë Shqiptare dëshiroj falenderoj misionin e OSBE/ODIHR-it për bashkëpunimin dhe monitorimin e procesit zgjedhor 21 qershorit 2015 Shqipëri.

Shqipëria dëshmoi vullnet plotë për realizuar një proces zgjedhor lirë, ndershëm dhe nën transparencën e plotë vëzhguesve ndërkombëtar ë, cilët iu përgjigjën pozitivisht ftesës qeverisë shqiptare për t’u angazhuar monitorimin e zgjedhjeve vendore.

Raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR-it evidenton përparimin krahasim me proceset e mëparshme zgjedhore vend, si dhe evidenton mangësi mbeten për t’u adresuar.

Raporti evidenton qartë angazhimin e qeverisë shqiptare konfirmuar nga Kryeministri për adresimin e plotë këtyre rekomandimeve.

Shqipëria organizoi një proces zgjedhor qetë, ku dita e votimit siç përshkruhet raport, ishte krejt normale dhe vetë fushata elektorale u karakterizua nga një klimë zgjedhore pozitive dhe paqësore. Pjesëmarrje aktive e minoriteteve, promovimi gjitha nivelet i barazisë gjinore, programet edukative dhe informimi bënë këto zgjedhje gjithëpërfshirëse, duke siguruar një hapësirë përfaqësimi garantuar për gjithë.

Përtej hapave dukshëm pozitiv bërë nga Shqipëria, evidentimi i mangësive mbeten për t’u adresuar është për ne një udhërrëfyes për ato hapa duhet ndërmerren me synim konsolidimin e procesit zgjedhor Shqipëri dhe praktikat mira dhe angazhimet e OSBE/ODIHR-it.

E vlerësojmë metodologjinë e Raportit, i cili përmban rekomandime specifike, për raste specifike, do na mundësojnë veprime për institucionet e administrimit zgjedhor Shqipëri, partitë politike dhe aktorët e tjerë përfshirë këtë proces. këtë kuadër, shprehim angazhimin konkret qeverisë shqiptare për bashkëpunuar me gjithë aktorët e institucionet zgjedhore Shqipëri, funksion përmirësimit dhe konsolidimit demokracisë, sikundër për ndërmarrë hapat e nevojshëm ligjor ë do mundësojnë përmirësimin e mëtejshëm e procesit zgjedhor vend.

Mirëpresim këtë rast, gjithashtu, përfaqësinë e OSBE/ODIHR-it për diskutuar Tiranë konkretisht se si mund t’i përkthejmë rekomandimet  specifikisht  një plan qartë veprimi për gjithë aktorët përfshihen procesin zgjedhor.

Qeveria Shqiptare shpreh vlerësimin dhe mirënjohjen për gjithë ata aktorë me profesionalizmin e tyre kontribuan organizmin dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor duke mundësuar shënimin e një hapi rëndësishëm përpara Shqipëri.

Postal Address

Mission of Albania
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00